BABILON FOLYÓVIZEINÉL

Babilon folyóvizeinél, ott ültünk, és sírtunk,
Mikor Sionról megemlékezénk.
A fûzfáknak közepette, oda függesztettük hárfáinkat,
Mert énekre nógattak kínzóink:
Mondván: énekeljetek Sion dalaiból!

Hogyan énekelnénk az Úr énekét, távol, idegen földön?
Hogyan énekelnénk az Úr énekét, távol, idegen földön?

Ha elfeledkezem rólad, Jeruzsálem,
Felejtkezzen el rólam az én jobb kezem!
Nyelvem tapadjon ínyemhez, ha elfeledlek,
Gyönyörûségem, Jeruzsálem!

*********************************************************************

BARUCH HA BA

Baruch ha ba B’shem Adonai! Hallelúja!
Baruch ha ba B’shem Adonai!
Baruch ha ba B’shem Adonai! Hallelúja!

Áldott, ki jõ az Úr nevében! Hallelúja!
Áldott legyen, áldott legyen,
Áldott legyen, ki jõ az Úr nevében! Hallelúja!

*********************************************************************

BÉKESSÉG

Békesség, békesség, örüljön föld és ég!
Szűnni kezd a sötét, árad a hajnal fénye!
Zengj halle’, zengj hallelúját!

Békesség, békesség áradjon szerte szét!
Megszületett, vidd a hírt, a jászolágyban Ő van!
Zengj halle’ zengj hallelúját!
Békesség, békesség, dicsérjük szent nevét!
Eljött Ő, Immánuel! Megszületett a Megváltó!
Zengj hallelúját, zengj hallelúját, zengjed hát!

Eljött Ő, Immánuel! Megszületett a Megváltó!
Zengj hallelúját, zengj hallelúját, zengjed hát! Békesség!


*********************************************************************

BÉKESSÉG KIRÁLYA

Békesség Királya, Istenünk szent Fia, erõs harcos, élet Ura,
Aki voltál, vagy, és aki eljövendõ: áldunk, ó, Jézus, áldunk!
Mennyben békességben vagy, minden lábaid alatt,
Ó, Urunk, áldunk, ó, Jézus, áldunk, örök Istenünk, imádunk!

*********************************************************************

BÉKÉT AD Õ

Békét ad Ő, aki összetör gátakat,
Békét ad Jézus, békét ad Ő. [2x]
Vesd Rá sok terhedet, nyisd meg a szívedet,
Békét ad Jézus, békét ad Ő. [2x]
Hatalmas Ő, aki gyõzött a Golgotán,

Hatalmas Jézus, hatalmas Ő. [2x]
Dicsérd Őt szüntelen, szolgáljad szívesen,
Hatalmas Jézus, hatalmas Ő. [2x]

Újra eljön, aki oly sokat szenvedett,
A Krisztus Jézus újra eljön. [2x]
Légy készen, várjad Őt, várjad a menyegzőt,
A Krisztus Jézus újra eljön. [2x]

*********************************************************************

BOLDOG A SZÍVÜNK

Boldog a szívünk, áldjuk neved, mert elhoztad hozzánk a szeretetet.
Karácsony estén megszülettél, köszönjük Jézus, hogy eljöttél.

Hálánkat küldjük, dicső Király, köszöntjük együtt Isten Fiát.
Ez az a szent nap, úgy áldalak én, hogy karácsony este megszülettél.

Szent ez az ünnep, dicsőség Neked, a szeretet napja, hallelúja!

Áldott Karácsonyt hittestvérek, áldjon az Isten benneteket! [2x]

*********************************************************************

BOLDOG EMBER AZ

Boldog ember az, aki a kísértésben kitart!
Mert minekutána megpróbáltatott,
Elveszi az életnek koronáját,
Amit az Úr ígért az Őt szeretőknek!

*********************************************************************

BÚCSÚBESZÉDÜL

Búcsúbeszédül mondotta Jézus:
Higgyetek Istenben és higgyetek énbennem.
Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet.

Ti már tiszták vagytok ama beszéd által,
Amelyet szóltam néktek. Maradjatok énbennem,
Az én parancsolatom, hogy egymást szeressétek!

Mikor pedig eljön majd a Vigasztaló,
Akit én küldök néktek az Atyától,
Az igazság Szelleme, aki az Atyától származik,
Ő tesz majd énrólam bizonyságot.

És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről.
Bizony, bizony, mondom néktek,
Amit csak kérni fogtok az Atyától
Az én nevemben, megadja néktek.