DE ÉN ÖRVENDEZNI FOGOK AZ ÚRBAN

De én örvendezni fogok az Úrban. [3x]
Vigadok, és örvendek, vigadok, és örvendek
Az én szabadító Istenemben.

*********************************************************************

DICSÉRD, DICSÉRD, DICSÉRD AZ URA

Dicsérd, dicsérd, dicsérd az Urat.
Dicsérd, dicsérd, mert Ő irgalmas!
És Ő jó, hódolatra méltó,
Ha Hozzá fordulsz, nem vet el,
Erős karja felemel! (Hallelúja!)

*********************************************************************

DICSÉREM AZ URAT, AMÍG ÉLEK

Dicsérem az Urat, amíg élek,
Éneklek az én Istenemnek.
Teljes szívvel hódolok Előtte,
Dicsérem nevét, dicsérem nevét.
Teljes szívvel hódolok Előtte,
Dicsérem nevét, mindörökké.

*********************************************************************

DICSÉREM NEVED, MÍG CSAK ÉLEK

Dicsérem neved, míg csak élek, míg élek.
Kősziklám vagy Te, melyen állok, s nem rendülök meg.
Magas helyeken jártatsz engem, oly jó Veled.
Mert Te vagy igazságom, hűséges Istenem.
Ígéretedet elrejtettem a szívembe,
Parancsolatod megőriztem, és nem felejtem.
Rendeléseid szemem előtt vannak szüntelen,
Nem távozom el utadról sohasem.

*********************************************************************

DICSÉREM NEVED, MÍG ÉLEK

Dicsérem neved, míg élek,
Dicsérem neved, mert jó,
Dicsérem neved, mert Te vagy a feltámadt Úr,
Ki bennem élsz.

*********************************************************************

DICSÉREM SZENT NEVED

Dicsérem szent neved, Te vagy az Istenem,
Úgy vágyom látni arcodat!
Szeretlek Szent Szellem, áradjál szét bennem,
Úgy vágyom hallani hangodat!
Mert Te vagy az Úr (Te vagy az Úr),
Te vagy a győztes nagy Király,
Jézus, dicsérlek én mindörökké!

 ********************************************************************* 

DICSÉRETTEL JÖVÜNK ELÉD

Dicsérettel jövünk Eléd, teljes lényünk legyen Tiéd!
Átadjuk most testünket, mozgass meg bennünket, Uram!
Gyönyörködünk szépségedben, ugrándozunk nagy örömmel!
Kézzel-lábbal dicsérünk, nagyon jó, mit érzünk, Uram.
Vágyódunk jelenlétedre, vágyódunk érintésedre!
Vágyódunk dicsőségedre, vágyódunk Isten kertjébe.

*********************************************************************

DICSÉRJE NEVED

Dicsérje neved földnek népe, dicsérje neved minden nemzet.
Hajoljon meg minden ember, a Te igazságod előtt (felett).
[Ref.:] Hallelú’ hallelúja [3x]! Hallelúja!

*********************************************************************

DICSÉRJÉTEK ISTENT, TI, MINDEN SZENTJEI

Dicsérjétek Istent, ti, minden szentjei,
Dicsérjétek erdők és fáknak lombjai.
Hirdessétek azt, hogy él az Úr.
Hirdessétek hatalmát, mely örökkévaló.
Dicsérjétek Istent, ti, minden szentjei,
Hirdesse a puszta és vizeknek habjai.
Kiáltsa a mennydörgés, hogy él az Úr.
Orkánok és szelek zúgják, hogy örökkévaló.
Mert az ég és a föld elmúlnak mind,
Elszárad a fű és elhull a virág,
De az Isten beszéde megmarad örökké.

*********************************************************************

DICSÉRLEK, IMÁDLA

Dicsérlek, imádlak, életemnek célja csak Te vagy.
Hogy magasztaljalak, és áldjam szent neved, ó, Uram!
Szeretlek Téged, vágyom hallani beszédedet,
És Veled járni mindörökké.

*********************************************************************

DICSÉRLEK, URAM, TELJES SZÍVEMMEL

Dicsérlek, Uram, teljes szívemmel,
Hirdetem minden csodatételedet.
Örülök, örvendezem Tebenned,
Zengedezem magasságos neved.
Ellenségeim meghátráltak,
Elbuktak (elvesztek) a Te orcád előtt.

*********************************************************************

DICSÉRNI JÓ, DICSÉRNI SZÉP

Dicsérni jó, dicsérni szép, dicsérni jó az Úr nevét.
Dicsérni jó, dicsérni szép, dicsérni kell az Ő nevét.
Ne félj! Keze mindig véd, hogy élj.
Remélj! Bizalommal lépj Felé!

*********************************************************************

DICSÉRNI VÁGYLAK ÉN

Dicsérni vágylak én, szívemből, Uram! [2x]
Látni arcodat, irgalmad miként árad, dicsérni szívből!
Ismerni vágylak én, mélyebben, Uram! [2x]
Látni arcodat, irgalmad miként árad, ismerni jobban!
Szeretni vágylak én, mind jobban, Uram! [2x]
Látni arcodat, irgalmad miként árad, szeretni jobban!
Szolgálni vágylak én, hűséggel, Uram! [2x]
Látni arcodat, irgalmad miként árad, szolgálni hűen!
[Kísérő szólam:] Minden madár Néked énekel!
Ágát a fa Hozzád nyújtja fel!
Halld meg énekem! Hozzád emelem kezeimet!

*********************************************************************

DICSÉRÜNK, IMÁDUNK ÉS TÉRDET HAJTUNK

Dicsérünk, imádunk, és térdet hajtunk Előtted.
Te vagy az Úr, Urak Ura, aki fenséges vagy örökké!
Hallelúja, hallelúja, hallelúja!
Kezeinket felemeljük, Tehozzád, áldott Istenünk.
A dicsőség, a tisztelet, a hála Téged illet örökké.

*********************************************************************

DICSÉRÜNK, IMÁDUNK, Ó URUNK

Dicsérünk, imádunk, ó Urunk, Jézus.
Hálát zengek Néked én mindörökké,
És csodálatos tetteidről emlékezem.
Igen, hálát zengek Néked én, mindörökké,
És igazságos szavaidról elmélkedem.
A Te Igéd az igazság, és megmarad mindörökké,
Mert örök győzelmet adsz, Benned élünk, Urunk!

*********************************************************************

DICSŐSÉG NEKE

Dicsőség Neked, Mennyei Atyánk,
Te mindig vársz reánk, az igazság útján.
Veled élhetünk, áldott Istenünk,
Az ígéret szerint, amit adtál nekünk.
Aki Hozzád fordul, Te el nem hagyod,
És féltő kezed felette tartod.
Nem fél már a szív, ha Isten benne van,
Mert örömmel és békességgel eljön hamar.

*********************************************************************

DRÁGA SZENT SZELLEM

Drága Szent Szellem, áradj ki reánk.
Drága Szent Szellem, szállj, szállj le ránk.
[Ref.:] Téged dicsérünk, magasztalunk és áldunk.
Téged dicsérünk, magasztalunk és áldunk.
Drága Szent Szellem, Te vagy mindig velünk.
Drága Szent Szellem, irányítod életünk. [Ref.]