EGY AZ AZ ISTEN, AKIBEN BÍZZÁL

Egy az az Isten, akiben bízzál, minket a Krisztusi szeretet táplál.
Csak ez az út, mást nem találsz, egyedül Jézusban van a szabadulás.

Figyelj hát a tanítványok szavára, ők szemtanúkként írtak a mának,
Látták a testté lett Igét. Az Írás igazsága ma ugyanúgy él.

[Ref.:]
És kezeink szívből nyúlnak az ég felé,
Mint gyermekek rajonganak szüleikért.
Szellemben fejlődünk mindennap,
Erős a vár, mely a szívünkben áll,
Ahol Jézus az Úr.

*********************************************************************

EGY ÉJSZAKÁN

Egy éjszakán, szent éjszakán, egy csillag gyúlt az ég alján,
És angyal szólt: „Ne féljetek! Mert jó hírt mondok nektek!

Mennyből jövök most hozzátok, jó hírt mondok, jer, halljátok,
Mert nagy örömöt hirdetek, méltán ujjong ma szívetek!
Hallelúja, hallelúja! Méltán ujjong ma szívetek!

A Megtartó ma született, ég, föld örül ma véletek!
Egy ártatlan kisgyermek Ő, de egész világ üdve lett Ő!
Hallelúja, hallelúja! Egész világ üdve lett Ő!

Ez Krisztus, Isten szent Fia, ki Mennyből jött a földre ma.
Ő üdvözít, Ő törölte el világ bűnét szent vérével!
Hallelúja, hallelúja! Világ bűnét szent vérével!

Mit sok ezer szív kérve-kért, mit Isten régen megígért,
Ő hozta, Tőle nyerheted az üdvöt, örök életet!
Hallelúja, hallelúja! Az üdvöt, örök életet!

Ó gyertek, mi is örvendjünk, és Jézusunkhoz elmenjünk,
Hogy lássuk, mit ad Istenünk, szent Fiában minekünk!
Hallelúja, hallelúja! Szent Fiában minekünk!

Nyílj meg szívem, imádd ma Őt, az áldott égi Megmentőt,
Ki e világ üdvére jött! Borulj le jászola előtt!

*********************************************************************

EGY HANGSZER HADD LEGYEK

Egy hangszer hadd legyek, mely Rólad zeng, Istenem,
Míg kezemet felemelem.
Egy hangszer hadd legyek, mely Rólad zeng, Istenem,
Míg kezemet felemelem.

Ó hangold fel hangszerem, ó hangolj fel engem,
Míg kezemet felemelem.
Hogy dicsérő dallam, hadd zengjen Terólad,
Míg kezemet felemelem.

*********************************************************************

EGY SZÍV ÉRETTEM DOBOGOTT

Egy szív érettem dobogott, egy szívnek nagy fájdalma volt,
Egy szív engem hőn szeretett, egy szív érettem megrepedt.

E szívben az irgalom élt, e szív szerette a szegényt,
E szívben nem volt semmi folt, e szív Jézusom szíve volt.

Ha szívedre búbánat száll, jöjj Jézushoz, mert szíve vár,
E szívben van számodra hely, a szíved itt békére lel,
E szívben van számodra hely, a szíved itt békére lel.

*********************************************************************

EGYEDÜL CSAK TE VAGY

Egyedül csak Te vagy, akinél a szív lecsendesül,
Te vagy a Kősziklám, Szabadítóm, veszni nem hagysz, Uram!
Benned hiszek, remélek, szívem nem fél,
Te menedékház vagy a viharban.
Éltem már csak a Tiéd, őrző kezed véd és kísér!

*********************************************************************

EGYÜTT A SEREG

Együtt a sereg, az Úr szava szól, mennydörgő hangját a sereg hallja jól.
Együtt a sereg, az Úr szava szól, mennydörgő hangját a sereg hallja jól.

A z Úr a fővezérünk, itt küzd Ő mellettünk.
Az Úr a fővezérünk, itt küzd Ő mellettünk.

Fújjatok kürtöt a Sion hegyén, álljatok résen a Sion falán!
Fújjatok kürtöt a Sion hegyén, szüntelen nézzetek Rám!

*********************************************************************

EL SHADDAI

[Ref.:] El Shaddai, El Shaddai, örök élõ Adonai,
Eltelnek évezredek, és Te nem változol meg.
El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai,
Rólad szól a szív és száj: El Shaddai.

Te alkottad az eget, napot, földet, vizeket.
Ábrahám fiainak Te jelöltél ki utat.
Szóltál, s feltámadt a szél, ott, a Veres-tengernél,
S néped száraz lábbal kelt át. [Ref.]

A pusztában vezettél, megbékélést üzentél.
Kenyereddel tápláltál, sasszárnyakon hordoztál.
Mi nem értettük szavad, elvétettük az utat,
De Te mégis elértél, és Tiédnek neveztél.

El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai,
Eltelnek évezredek, és Te nem változol meg.
El Shaddai, El Shaddai, örök élő Adonai,
Életem kezedben már, El Shaddai!

*********************************************************************

ELILLANHAT JELENLÉTED

Elillanhat jelenléted,
Elillanhat drága Szellemed.
Ami rajtam múlik,
Megtartom kezemben erősen,
Ami rajtam múlik, azt elengedem,
Csak Te itt legyél velem!

[Ref.:] Megőrzöm, amit rám bíztál,
Gyümölcsözzön, amire elhívtál,
Megtartom, amit parancsoltál,
Teljesítem, amit tőlem kívántál!

Segíts most Istenem, fogd meg a két kezem.
Segíts most Istenem, én elhiszem, hogy sikerülhet.

Segíts most Istenem, fogd jól a két kezem.
Igen, én elhiszem, Veled sikerülhet,
Veled sikerülhet…

*********************************************************************

ELINDULUNK ÉGŐ SZÍVVEL

(Elindulunk égő szívvel, és minden léptünk imádság lesz.
Remény támad, új nap ébred, ének hangja árad szét.

Még mindig ég, lobog a láng, kétezer éve nem alszik el.
A lelkek várják Jézus fényét, míg újra eljön az ébredés.

[Ref.:] Ragyogj hát új fénnyel, a sötétségben, emeld fel az arcodat!
És az ének zengjen, nagy erővel zengjen, ragyogj hát, ragyogj hát!
Igazság szóljon és szeretet, Jézus nevében erős leszel!
Emeld a gyengét, védd a gyermeket, töltsd el a népet fényeddel! [Ref.]

*********************************************************************

ELJEGYEZLEK MAGAMNAK

Eljegyezlek magamnak igazsággal, szeretettel.
Eljegyezlek örökre irgalommal, s kegyelemmel.
Eljegyezlek magamnak hittel, igen hittel jegyezlek el,
És megismered a te Urad, megismered Istenedet.

*********************************************************************

ELJÖVÖK KERESZTED LÁBÁHOZ, Ó JÉZUS

Eljövök kereszted lábához, ó Jézus, hogy Istennel megbékéljek,
Nincs olyan szent, nincs olyan jó, nincsen más, csak Te,
Köszönöm, hogy megismerhetlek.
Békémért, büntetést Te szenvedtél, Jézus,
Hogy halál ne ártson nekem,
Te fizettél, Te haltál meg, Te feltámadtál,
Isten Báránya megváltottál.
S ahogy szemléllek, elváltozom színről színre, Uram
Hozzád hasonló leszek és imádlak mindenkor.
S kiáltom: „Szent vagy, szent vagy szent vagy,
Mindörökké szent az Úr!”
S ahogy szemléllek. elváltozom színről színre Uram,
Hozzád hasonló leszek és imádlak mindenkor.
S kiáltom: „Szent vagy, szent vagy, szent vagy,
Mindörökké szent az Úr!”

*********************************************************************

ELMÚLIK EZ A VILÁG

Elmúlik ez a világ, és minden, mi benne van,
De az én hűségem tetőled el nem távozik a bajban.
Jó azokhoz az Isten, akik tiszta szívűek,
És gyönyörködnek Őbenne, megadja kérésüket, hallelúja!

[Ref.:] Isten olyan jó hozzám, [3x]
Mert szeret engem az én édes jó Atyám!
Isten olyan jó hozzánk, [3x]
Mert szeret minket a mi édes jó Atyánk!

Nappal kiküldte kegyelmét az Úr, éjjel éneke volt velem:
Imádság életem Istenéhez.
Te tanítasz engem az élet útjaira, teljes öröm van Tenálad,
És gyönyörűségek mindörökké! [Ref.]

Kicsoda az Isten a mi Urunkon kívül,
Kicsoda kőszikla a mi Istenünkön kívül?! Hallelúja! [Ref.]

*********************************************************************

EMELJÜK FEL, FEL

Emeljük fel, fel, Jézus nevét!
Emeljük fel, fel, mert Ő a mi Urunk!
Dicsérjük Őt, mert Ő a Királyunk,
És csak Őt illeti a dicsőség!

*********************************************************************

EMLÉKEZZÉL MEG AZ ÚR JÓSÁGÁRÓL

Emlékezzél meg az Úr jóságáról,
Emlékezzél meg oltalmáról,
Mert olyan magas, mint az ég,
Hűsége és megtartó kegyelme hozzánk:
Nagy az Ő kegyelme népe iránt.

Viharokban Ő erős várunk.
Mikor szélvész dúl, karjába zár!
S amilyen távol van napkelet,
Oly messze veti el tőlünk bűneinket.
Nem fogy el irgalma népe iránt.

*********************************************************************

EZ A SZÓ: ‘SZERETET’, MINDEN NYELVBEN ÉL

Ez a szó: ‘szeretet’, minden nyelvben él,
Legyen nyugat vagy kelet, észak bár vagy dél.
Ez a szó Istenről szól, mert ez Ő Maga,
És hogy így megismerjük, eljött Fia!

[Ref.:] A szeretet erős, nem múlik el!
Nem gerjed haragra, gonoszt nem ró fel.
Mindent remél és hisz, mindent elvisel.
A szeretet erős, soha nem múlik el!

Jézus, a mi Mesterünk, mielőtt eltávozott.
Ránk, tanítványaira, új parancsot hagyott:
Azt, hogy ahogy Ő minket, úgy szeressük egymást,
S hogy Krisztuséi vagyunk, megtudja így a világ! [Ref.]

*********************************************************************

EZ AZ A NAP

Ez az a nap [2x], mit az Úr szerzett! [2x]
Örvendjünk, vigadjunk e napon! [2x]
Mert ez az a nap, ez az a nap, mit az Úr szerzett.

Jézus az Úr [2x], akit szolgálunk! [2x]
Szolgáljuk hűséggel szent nevét! [2x]
Mert Jézus az Úr, Jézus az Úr, akit szolgálunk.

Eljön az Úr [2x], akit úgy várunk! [2x]
Egy szívvel mondjuk, hogy jöjj vissza már! [2x]
(Ó) Jövel, Uram, jövel, Uram, jövel, Úr Jézus.

*********************************************************************

ÉBREDJ FEL ALVÓ


[Ref.:] Ébredj fel alvó a mély álmodból, és Krisztus ragyog rád,
Támadj fel ember a halálodból, és Krisztus ragyog rád. [2x]

Bár egykor szívedben volt a sötét, most az Úr fénye tiéd,
Ragyogjon hát teljes világosság az Úrtól mindig reád. [Ref.]

Jóság és békesség töltsön be ma, mindig az Úr előtt járj,
Vezessen Szelleme, és Őt csodáld mindenben, amit csodálsz. [Ref.]

Az idő megy, és az Úr oly közel, vigyázz, ha jön a sötét,
Használd ki perceit, jó sáfár légy, jutalmad nyerd el, ne félj. [Ref.]

*********************************************************************

ÉL AZ ÚR, Ő JÓ

Él az Úr, Ő jó, az Ő kegyelme mindörökké tart! [3x]
Él az Úr, Istenünk, az Ő kegyelme örökké tart!

*********************************************************************

ÉLET VAN TEBENNED


Élet van Tebenned, erő van Tebenned,
Remény van Tebenned, ó, Jézus!
Így dicsérlek életemmel,
És áldalak minden erőmmel!
Az életemmel, minden erőmmel,
Benned van reménységem!

*********************************************************************

ÉLETÉT ADTA ÉRTED Ő

Életét adta érted Ő, szeretett téged a Megmentő,
Kitárja két karját feléd, örömmel jön most teeléd,
Tedd össze mind a két kezed, köszönd meg, amit érted tett,
Énekelj hálaéneket, s benned él majd a szeretet.

Van ott fenn egy ország, amely rád is vár,
Van ott fenn egy ország, ahol Jézus vár,
Van ott fenn egy ország, ami bárkit átölel,
Van ott fenn egy ország, mely soha nem múlik el.

*********************************************************************

ÉLŐ VÍZRE VÁGYOM

Élő vízre vágyom, élő vízre vágyom. [2x]
Élő vízre vágyom (Jézus hív), élő vízre vágyom. [2x]
Jézus hív: „Énhozzám jöjj, és igyál, jöjj ma énhozzám!”

[Ref.:] Ó, áradjon az élő víz, ó, áradjon az élő víz,
A Te Szellemed ömöljön át rajtam. [2x]
Áradjon, át rajtam.

Élő vízre vágyom (Jézus hív), élő vízre vágyom. [2x]
Jézus hív: „Énhozzám jöjj, és igyál, jöjj ma énhozzám!” [Ref.]

Áradjon az élő víz! [4x] [Ref.]
Áradjon, át rajtam.

*********************************************************************

ÉN AZ ÚR SZERETETÉVEL SZERETLEK

Én az Úr szeretetével szeretlek,
Én az Úr szeretetével szeretlek.
Meglátom benned Teremtőm (Királyom) dicsőségét,
Én az Úr szeretetével szeretlek.

*********************************************************************

ÉN HIRDETEM

Én hirdetem az élő Úr dicséretét.
Értem halt meg, feláldozta az életét.

Örökké Ő az Úr, mint Bárány ül a Trónon!
Meghajtom térdemet, és Őt magasztalom!

Csak Ő az Úr, és Rajta kívül nincs más.
Leborulok az Ő szent trónja előtt.

*********************************************************************

ÉN MAGASZTALOM

Én magasztalom, én magasztalom,
Én magasztalom neved, Jézus,
Jézus Krisztus!

*********************************************************************

ÉN MÉG MIT SEM TUDTAM RÓLAD

Én még mit sem tudtam Rólad, Te már akkor szerettél.
Anyám méhétől fogva rám gondot viseltél.
A magam útját jártam, mikor szelíden hívtál,
A szívemre beszéltél, és megváltoztattál.

[Ref.:] Jézus, Te vagy minden álmom, éjszakám és nappalom.
Te vagy igaz szó a számban, az én Hajnalcsillagom!
Jézus, Te vagy minden kincsem, mindent jelentesz nekem!
Köszönöm, hogy mindennap megtart a kegyelem!

Engedd meg, hogy mindig itt maradjak lábaid előtt,
Hogy nézhesselek Téged, és nyerjek új erőt!
Meggyógyul a lelkem, megváltozik életem,
Ha jelenlétedben ruhádat megérinthetem. [Ref.]

*********************************************************************

ÉN TÉGED VÁRLAK, URAM!

Én Téged várlak, Uram!
Mindig Téged várlak, Uram!
Mindig Téged várlak, Uram,
Szerelmesem, Jézus Krisztus!

*********************************************************************

ÉN UJJONGVA ZENGEM

Én ujjongva zengem, hogy megváltott engem, ki értem adta életét!
Én ujjongva zengem, hogy megváltott engem, Övé a dicsőség!
A sátánt legyőzte örökre, hatalmát megtörte, velem van az Úr!
Én ujjongva zengem, hogy megváltott engem, Övé a dicsőség!

Én ujjongva zengem, hogy szabaddá lettem, a Fiú megszabadított!
Én ujjongva zengem, hogy szabaddá lettem, valóban szabad vagyok!
A szívem kiáltja: „Hál’adás!”, zeng, száll a hódolás most az Úr elé!
Én ujjongva zengem, hogy szabaddá lettem, valóban szabad vagyok!

*********************************************************************

ÉN URAM, MEGVÁLTÓM

Én Uram, Megváltóm, Te adsz nékem nyugalmat.
Csak Tőled van erőm, békességed oltalmaz.
Így nem fél már a szívem, Benned pihen, szelíden nyugszik el!
És hogyha elalszom, nem rettenek fel, álmom gyönyörűséges!

*********************************************************************

ÉNEKELD NEVÉT, ZENGD DICSÉRETÉT

Énekeld nevét, zengd dicséretét, zengj új éneket az Úrnak.
Énekeld nevét, zengd dicséretét, zengj új éneket az Úrnak.
Dicsérd, dicsérd, zengj új éneket az Úrnak.
Hallelúja, hallelúja, hallelúja, hallelúja, hallelú’, hallelúja!

*********************************************************************

ÉNEKELJ AZ ÚRNAK ÚJ DALT

Énekelj az Úrnak új dalt, töltse be templomát dicséret.
Királyok Királya, uraknak Ura, Néked zeng hallelúja!
Hallelúja, dicsérjük Őt, hallelúja, dicsérjük Őt!

*********************************************************************

ÉREZZÉTEK ÉS LÁSSÁTOK MEG

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, hatalma végtelen.
Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, békességünk Istene.

Igen, él, igen, él, él az Úr. Igen, él, igen, él, él az Úr.
Igen, él, igen, él, él az Úr. Hiszen féltőn szerető Isten Ő.

*********************************************************************

ÉRINTS MEG

Érints meg, ó, érints meg, örömmel áraszd lelkem.
Nálad Uram, az örök boldogság, érints meg, ó, Mennyei Atyám!

*********************************************************************

ÉS LEÜLT AZ ÚR A MENNYBEN

És leült az Úr a Mennyben, Isten jobbján foglalt helyet.
Ott van Ő most dicsőségben, Egyházáért onnan jön el!

Mert eljön Ő, eljön értünk, eljön Ő, az idő közel!
Jézus, várunk, és kiáltunk: Ó, Urunk, hamar jöjj el!

*********************************************************************

ÉS MEGZENDÜL AZ ÚR HANGJA

És megzendül az Úr hangja nagy hatalommal,
Felhangzik királyi szózata!
Összegyűjti az Ő népét,
Messze földről vezeti haza!

[Ref.:] Az Úrnak népe Izrael, az Úrnak népe Izrael!
Nem felejti övéit és nem hagyja el, mert szemefénye Izrael!

A Pásztor hangját meghallják a vakok, s látnak,
A bezárt fülek megnyílnak.
A sánták táncot járva dicsőítik Őt,
S a néma ajkak újra dalolnak! [Ref.]

Az Úr kinyújtja kezét és nincs többé gonosz,
Az emléke is ködbe vész.
Virágzik a puszta, visszhangozzák a hegyek,
A megváltottak hálaénekét! [Ref.]