FELÁLLOK, HOGY DICSÉRJELEK


Felállok, hogy dicsérjelek, de térdre hullok Elõtted,
A szellemem Rád szomjazik, de gyenge a testem.
[Ref.:] Gyújts tüzet lelkemben, formáljon, égjen bennem,
Ismered az életem, hát gyújts tüzet még egyszer a szívemben!
Karjaiddal átölelsz, amíg gyógyításod árad felém,
Új életet lehelsz belém, mint egy szelíd frissítõ szél.
[Ref.:] Gyújts tüzet… hát gyújts tüzet örökre a szívemben.

*********************************************************************

135. FELMAGASZTALJUK NEVED


Felmagasztaljuk neved, zengjük dicséretedet,
Csak Te vagy a Megváltó, jelenléted gyógyító.
Néked szól, ó, Uram, dicséretünk!
Hozzád tartozhatunk, oly jó nekünk!
Téged magasztal szívünk, Te vagy mindig itt velünk,
Ó, Uram, úgy szeretünk.

*********************************************************************

FELMAGASZTALOM SZENT NEVED

Felmagasztalom szent neved, drága Mennyei Atyám! [3x]
[Ref.:] Együtt járni oly jó Veled.
Örömmel dicsérlek Téged életem minden napján! [3x] [Ref.]
Jelenléted boldogság az életem felett! [3x] [Ref.]

*********************************************************************

FELSÉGES VAGY, URAM
Felséges vagy, Uram, az egész Földön,
Szent neved minden név fölött való! [2x]
Magasztallak! Magasztallak! Magasztallak, ó, Uram! [2x]

*********************************************************************

FELTÁMADOTT JÉZUS, ELÉD ÁLLUNK

Feltámadott Jézus, Eléd állunk, szívünk Igéd elõtt nyitva áll.
Hófehér ruhába öltöztettél bennünket, szent véreddel tisztára mostál.
Vállunkról levettél minden terhet, bûneinket elfelejtetted.
És mi, akik egykor holtak voltunk, most imádunk és hódolunk Neked!


[Ref.:] Minden áldás, dicsõség és bölcsesség,
Minden erõ a mi Istenünké!
Hálaadás, hatalom és tisztesség örökkön-örökké!

*********************************************************************

FELVESZEM A DICSÉRET KÖNTÖSÉT, ÉS…

Felveszem a dicséret köntösét [2x],
És a csüggedésnek szelleme elment tõlem,
Felveszem a dicséret köntösét!
Kiiszom a hálaadás poharát [2x],
És a problémák hegye ugrik a tengerbe,
Kiiszom a hálaadás poharát!
Magasztalja lelkem az Urat [2x],
És így erõ árad az én gyenge bensõmbe,
Magasztalja lelkem az Urat!

*********************************************************************

140. FENSÉGEDNÉL NINCS VONZÓBB

Fenségednél nincs vonzóbb e földön, se dal, se szó, se kép.
És nem találnék Nálad szebbet, bármerre is indulnék.
Benned van a szeretet fénye, csak Te vagy az egyetlen út!
Benned megtalálok minden választ, nagy Király és gyõztes Úr!
[Ref.:] Most csak nézlek és csodállak, és tiszta szívbõl áldlak!
Minden tisztelet csak Hozzád száll, imádlak, hû Atyám!
Uram szépséged leírhatatlan, az ajkam szót nem talál!
Oly csodálatos szent személyed, hatalmasabb vagy mindennél!
Ki érti kegyelmed mélységét, bölcsességed ki fogja fel?
Uram, szépséged leírhatatlan! Uralkodsz dicsõséggel! [Ref.]

*********************************************************************

141. FENSÉGES ÚR, DICSÕ KIRÁLY

Fenséges Úr, dicsõ Király, Te vagy a Mester, hallgatunk Rád.
Te vagy az Isten, szálljon Hozzád hallelúja, hallelúja.
Te vagy nekem az Istenem, Te vagy Királyom és mindenem,
Te vagy Uram, és éneklem Neked: Hallelúja, hallelúja!

*********************************************************************

142. FORMÁLD A SZÍVÜNKET
Formáld a szívünket, köss össze bennünket,
Kérünk, hallgass meg, Jézusunk, köss össze szeretetben.
Egy a mi Istenünk, egy a mi Királyunk,
És mi Jézussal járunk, Néki, ím, hálát adunk.

*********************************************************************

FÖLDÖN ÉS ÉGEN

[Ref.:] Földön és égen énekelje minden:
Megszületett Krisztus, eljött közénk!
Eljött a földre, gyenge testet öltve,
Árasztva rád is nagy szeretetét! [Ref.]
Kétezer éve ragyog ránk a fénye,
Nem múló béke sugárzik felénk. [Ref.]
Gyermeki szívvel, menjünk Hozzá hittel,
Miért tétovázol, tarts velünk ma még! [Ref.]
Szívünkbe zárjuk, leborulva áldjuk Jézust,
Ki értünk adta életét! [Ref.]

*********************************************************************

FÖLJEBB MINDEN HATALOMNÁL

Följebb minden hatalomnál, följebb minden teremtett dolognál,
Bölcsességnél és emberi tudásnál, Te elõbb léteztél a világnál.
Följebb minden királyságnál, följebb minden drága ragyogásnál,
Gazdagságnál és földi kincseknél, a Te értéked nagyobb mindennél!
[Ref.:] Szenvedtél fent a keresztfán, azért éltél, hogy értem meghaljál.
Mint rózsaszál, a sárba taposva, Te bûnhõdtél helyettem, ó Uram.
145. FÖLVESZEM A DICSÉRET KÖNTÖSÉT, MEGYEK…
Fölveszem a dicséret köntösét, megyek az Úr elé, áldom szent nevét.
Mert nincsen méltó erre senki más, uralkodik örökké.
Õ az Úr! Ujjongok hát! Örvendezve mondok hálát!
Dicsérje Õt minden szentje ki él! Magasztalja minden nép.

*********************************************************************

145. FÖLVESZEM A DICSÉRET KÖNTÖSÉT, MEGYEK…

Fölveszem a dicséret köntösét, megyek az Úr elé, áldom szent nevét.
Mert nincsen méltó erre senki más, uralkodik örökké.
Õ az Úr! Ujjongok hát! Örvendezve mondok hálát!
Dicsérje Õt minden szentje ki él! Magasztalja minden nép.

*********************************************************************

FUTUNK, S NEM LANKADUNK MEG

Futunk, s nem lankadunk meg, járunk, s nem fáradunk el,
Mert az Úr jár elõttünk, s az Õ kegyelme nem fogy el.
Magas helyekre szárnyalunk fel, mint a sas az ég felé,
S mikor jelenlétébe lépünk, várjuk eljövetelét.
Benned bízunk, óh Urunk, a Te sátradban van otthonunk,
És megújul erõnk, mert velünk van Istenünk.

*********************************************************************

FÚJ A SZÉL A MENNYBÕL

Fúj a szél a Mennybõl, át a földeken,
Friss üdítõ szellõ, újra fújni kezd,
Nem tudod, honnan jön, és hogy merre tart,
De most fújjon rajtad át!
Ó, ó, ó, friss szél, jöjj, és fújj rajtam át!
Áldott felhõk gyûlnek a száraz föld felett,
Drága égi zápor újra hullni kezd,
Fordítsd arcod a Mennybe (csak a Mennybe),
Tárd ki két kezed! Hadd áztasson el!
Ó, ó, ó, lágy esõ, jöjj, és áztass el!
Tûz száll ránk a Mennybõl, az Úrnak Szelleme,
Újra lángra gyújtja az elsõ szeretet.
Tartsd a szíved készen, mint égõ áldozat!
Engedd, hogy égjen a láng!
Ó, ó, ó, drága tûz, jöjj, és forrósíts át!
Ó, ó, ó, drága tûz, jöjj, és forrósíts át!
Ó, ó, ó, lágy esõ, jöjj, és áztass el!
Ó, ó, ó, friss szél, jöjj, és fújj rajtam át!

*********************************************************************

FÜVES MEZÕKHÖZ TERELGETSZ

Füves mezõkhöz terelgetsz, nem érzek szükséget Tebenned,
Betöltöd éhségem friss mézzel, édes, édes beszédeddel.
Jelenlétedben dicsérlek, imádlak Téged, szeretlek!
Te vagy a Pásztorom, Te vagy, ó, Jézus, Te vagy az Úr!