HA AZ ÚR SZELLEME RÁM SZÁLL A MAGASBÓL

Ha az Úr Szelleme rám száll a magasból, éneklek, miként Dávid. [2x]
Éneklek, éneklek, éneklek, miként Dávid. (Hallelúja!) [2x]
Ha az Úr Szelleme rám száll a magasból, ujjongok…
Ha az Úr Szelleme rám száll a magasból, győzök én…
Ha az Úr Szelleme rám száll a magasból, táncolok…
Ha az Úr Szelleme rám száll a magasból, tapsolok…

*********************************************************************

HA ELJÖN A KIRÁLY

Ha eljön a Király, és kitárt karja vár,
Ha eljön, akit vársz, Ő elhív, ha hitben jársz.
Jöjj velem a Mennyországba fel, a mi Atyánk küldött érted el.
Én vagyok az Út, az Igazság és az Élet,
Aki bennem hisz, örökké él, örökké él.
És eljött a Király, itt van rég, régóta vár,
Mert meghalt, hogy te élj, feltámadt, most is él.
Én vagyok az Út, az egyetlen út, mely az Atyához vezet.
Én vagyok az Igazság, amit ha meghallasz és hiszel, üdvözülsz.
És én vagyok az Élet, az örök élet, amely az üdvözülteké.

*********************************************************************

HA EZEN A FÖLDÖN BÁRMI ÉR

Ha ezen a földön bármi ér, ne csüggedj el!
Jézus, aki mindig megsegít a küzdelemben!
Bátor, erős harcos légy, ne félj, és ne lankadj el!
Tudva, hogy a győzelem tiéd az ellenségen!
[Ref.:] Mert Jézus neve, Jézus ereje, Jézus vére örök,
A te győzelmed!
Ha ellenség vesz körül, ne rémülj meg!
Jézus nevét hívod segítségül, és nem szégyenülsz meg!
Bízzál Benne teljes szívedből, és Ő lesz oltalmad!
Ne támaszkodjál az elmédre, mert megtántorodhatsz! [Ref.]
Felettébb győzöl az által, aki diadalra vezet!
Mindenre van erőd Jézusban, aki megerősít téged!
Szívvel hiszel az igazságban, és szájjal vallod meg,
Hogy Krisztus lakik hit által a te szívedben! [Ref.]

*********************************************************************

HA JŐ AZ ÚR

Ha jő az Úr, ha visszatér [2x],
Hívj, Atyám, a szentek közé, ha jő az Úr, ha visszatér!
Ha minden szent életre kél [2x],
Hívj Atyám a szentek közé, ha minden szent életre kél!
Ha zengik mind: Hallelúja [2x]!
Hívj Atyám a szentek közé, ha zengik mind: Hallelúja!
Ha ég és föld új arcot ölt [2x],
Hívj Atyám a szentek közé, ha ég és föld új arcot ölt!

*********************************************************************

HADD ÉNEKELJEM AZ ÚRNAK KEGYELMÉT!

[Ref.:] Hadd, énekeljem az Úrnak kegyelmét örökké!
Hadd mondjam el azt, hogy Ő a szívemben él! (Örökké!)
Az Úr szavára lett a Földön tenger és az ég,
Ezernyi csillag tündökölt, mikor kinyújtotta kezét.
Az Úr dicsősége előtt
Leborulva zengi dicséretét a mindenség! [Ref.]
Sötétségből, bús homályból mentett meg szavad,
Életemben soha még nem voltam boldogabb!
Világosságot találtam, fény gyulladt az éjszakában,
De ég, örökké! [Ref.]

*********************************************************************

HAJOLJUNK MEG KIRÁLYUNK ELŐTT

Hajoljunk meg Királyunk előtt, hálás szívvel énekeljünk, imádjuk Őt.
Fenséges Úr, drága Megváltónk, dicséret szálljon Hozzád,
Királyunk, Urunk, Királyunk, Urunk.
159. HALLD A MENNYNEK HANGJÁT
Halld a Mennynek hangját, a sok vizek zúgását,
Imádás hangja szól a trón felől.
És a dicsőítés hangja, népek sokasága,
Szólja dicsőséged, ó, Uram, zengvén:

Szent vagy, szent vagy, szent vagy, ó, Uram!
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, ó, Uram!
Angyalok s vének, szent néped imád!
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, ó, Uram!

*********************************************************************

HALLD, HALLD HÁT URAM

[Ref.:] Halld, halld hát Uram, halld a szívem, a szívem dalát.
Hát jöjj, itt az idő, add át szíved, és dicsérd Őt.
Áldalak Uram, Benned reménykedem,
Benned reménykedem, Benned reménykedem. [Ref.]
Szent Szellemed elküldted nékünk Atyám,
Elküldted Atyám, elküldted Atyám. [Ref.]
Jézus, Te vagy mindörökké szent,
Mindörökké szent, mindörökké szent. [Ref.]

*********************************************************************

HALLD, IZRAEL

Halld, Izrael, az Úr nékünk Istenünk, az egyetlen Úr!
Halld, Izrael, az Úr nékünk Istenünk, az egyetlen Úr!
Halld, Izrael, az Úr nékünk Istenünk, Ő az egyetlen!
Halld Izrael az Úr nékünk Istenünk, az egyetlen Úr!
Halld, magyar nép, az Úr nékünk Istenünk, az egyetlen Úr!
Halld, magyar nép, az Úr nékünk Istenünk, az egyetlen Úr!
Halld, magyar nép, az Úr nékünk Istenünk, Ő az egyetlen!
Smá Israel Adonáj Elohéjnu Adonai Ehád.
Jöjj Izrael, ne félj, bízzál Istenedben, mert Ő téged vár!
Nem mond le rólad, visszafogad téged és karjába zár.

*********************************************************************

HALLELÚJA

Hallelúja, hallelúja, hallelúja, hallelúja!
Hallelúja, hallelúja, hallelúja, hallelúja!
Jézus az Úr…
Szent Szellem…
Abbá, Atyám…

*********************************************************************

HALLELÚJA! AZ ÚR TRÓNJA ÁLL!

Hallelúja! Az Úr trónja áll! Hallelúja! Uralma oly szilárd!
És hatalmas az Ő neve, csodálom tetteit,
Hallelúja, az Úr uralkodik!

*********************************************************************

HALLELÚJA, DICSÉRD ISTENT

Hallelúja, dicsérd Istent! Hallelúja, dicsérd Istent!
A Szellem és menyasszony mondja: Jövel.
És aki hallja, mondja: Jövel.
És aki szomjúhozik, az jöjjön el, s vegye az élet vizét ingyen.

*********************************************************************

HALLELÚJA, DICSÉREM AZ URAT

Hallelúja, dicsérem az Urat,
Hallelúja, szívem szárnyakat kap,
Te vagy én Istenem, Benned van az életem,
Betöltöd minden szükségemet.
Benned maradok, Te is énbennem,
Igaz szőlőtő Te vagy nekem,
Tápláld mindig szívem, Atyám, metszd meg életem,
Gyümölcsözzön lelkem mindörökre!

*********************************************************************

HALLELÚJA, ÉL AZ ÚR

Hallelúja, él az Úr, hallelúja, él az Úr.
Szívemből dicsérem én, hallelúja, él az Úr!

*********************************************************************

HALLELÚJA, GLÓRI-HALLELÚJA!

Hallelúja, glóri-hallelúja! [4x]
Jézus az Úr, glóri-hallelúja! [4x]
Hallelúja, glóri-hallelúja! [4x]

*********************************************************************

HALLELÚJA, HALLELÚJA

Hallelúja, hallelúja (hallelúja),
Él az én Uram, és áldom Őt,
Szívemből, hallelúja!

*********************************************************************

HALLELÚJA, HALLELÚJA, HALLELÚJA

[Ref.:] Hallelúja, hallelúja, hallelúja, él az Úr!
Hallelúja, hallelúja, hallelúja, Téged dicsérünk, Uram.
Aki a Mennyből jött a földre, hogy megmentse életünk.
Aki elhordozta fájdalmunk, bûnünk.
Ő az Első és Utolsó, Ő a Kezdet és a Vég!
Vérével váltotta meg népét! [Ref.]
Tiéd minden dicsőség, ó, drága Mennyei Atyám,
Áldott légy, ó, Mennynek és Földnek Ura!
Hozzád jövünk, Uram, mindig, és Te nem hagysz el soha.
Eljössz értünk, és elviszel haza! [Ref.]

*********************************************************************

HALLELÚJA… MA JÉZUS KRISZTUS FÖLDRE JÖTT

Hallelúja, hallelúja, hallelúja!
Ma Jézus Krisztus földre jött, Jézus Krisztus földre jött,
Az Isten áldott szent Fia, ma Jézus Krisztus földre jött,
Az édesanyja Mária, ma Jézus Krisztus földre jött,
Ott fekszik jászolágyon, ma Jézus Krisztus földre jött.
[Ref.:] Hallelúja, Jézus Krisztus földre jött,
Hallelúja, Jézus Krisztus földre jött,
Hallelúja, ma Jézus Krisztus földre jött.
Hallelú’
Egy angyal szólt: Halld pásztornép, ma Jézus Krisztus földre jött,
Az angyalkartól zeng az ég, ma Jézus Krisztus földre jött,
Ki Betlehemben alszik, ma Jézus Krisztus földre jött. [Ref.]
Hallelú’
Egy csillag kelt az égre föl, ma Jézus Krisztus földre jött,
És három bölcs jött keletről, ma Jézus Krisztus földre jött,
Sok kincset hoztak, békét, ma Jézus Krisztus földre jött.
Jöjj, áldjuk Isten nagy nevét, a Megváltót, kit rég ígért,
Miénk! Örvendj, dicsőítsd Őt, ma Jézus Krisztus földre jött. [Ref.]
Hallelúja, hallelúja, hallelúja, ma Jézus Krisztus földre jött!

*********************************************************************

HALLELÚJA, HALLELÚJA,
MAGASZTALTASSÉK FEL NEVED

Hallelúja, hallelúja, magasztaltassék fel neved. [2x]
Hallelúja, hallelúja, szent vagy, szent vagy,
Mindenható Isten vagy!
Mennyei Atyám, Mennyei Atyám!
Uram szent vagy, szent vagy,
Mindenható Isten vagy!
Mennyei Atyám, Mennyei Atyám, Ámen!

*********************************************************************

HALLELÚJA, MINDÖRÖKKÉ ÉL AZ ÚR!

Hallelúja, mindörökké él az Úr,
Neve minden név fölött való,
Mert szent, szent az Úr!

*********************************************************************

HALLELÚJA NÉKED SZÓL, ISTEN BÁRÁNYA

Hallelúja Néked szól, Isten Báránya, hallelúja, Néked szól, ó, Uram!
Mert csak Te vagy méltó, nincs Hozzád hasonló,
Hallelúja, Néked szól, Uram, hallelúja, Néked szól, Uram.

*********************************************************************

HARCOLD MEG A HITNEK SZÉP HARCÁT

Harcold meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet.
Előre tekints, és ne a múltra, hisz annyi szép ajándék vár még rád.
[Ref.:] És ha bármi bánt, csak így szólj magadban,
A Nagyobb az, aki bennem van.
És ha fú a szél, vagy zápor zavarna,
A kőre épített házad megáll.
Jézus, Te vagy az én Uram, Megváltóm és Szabadítóm (Gyógyítóm).
Nevedben van az örök élet, Isten ismeretét Te adod. [Ref.]

*********************************************************************

HATALMAS VAGY

Hatalmas vagy, erős Isten, szent és dicső senki más nincsen!
Feltámadtál, és Te győztél, a halálon uralmat vettél!
Hallelúja, örvendezzünk hát, hallelúja, örvendezzünk hát!

*********************************************************************

176. HÁLAADÁSSAL LÉPEM ÁT AZ ÚR KAPUJÁT

Hálaadással lépem át az Úr kapuját,
Örömmel zengem dicséretét!
Éneklem: ez az a nap, amit az Úr szerzett,
Vígassággal, mert oly boldoggá tett.
Oly boldoggá tett, oly boldoggá tett,
Örvendezek, mert oly boldoggá tett! [2x]

*********************************************************************

HÁLÁT ADOK NEKED

Hálát adok Neked én, Uram, a népek között,
És dicsérlek a nemzetek között.
Mert szent vagy Te, egek felett való kegyelmed,
És felhőkig ér fel a Te hûséged.
[Ref.:] Magasztaltassál fel az egek felett, óh, Isten,
És a földet töltse be dicsőséged.
Magasztaltassál fel az egek felett, óh, Isten,
S az egész földet, az egész földet,
Töltse be a Te dicsőséged.
Dicséret száll a Mennybe. Dicséret száll a Mennybe.
Élő dicséret száll fel a Mennybe. [Ref.]

*********************************************************************

HÁLÁT ADUNK NÉKED, URAM

Hálát adunk Néked, Uram, zengjük szívből hálaéneked.
Elvárással érkeztünk Hozzád, szívünk áld, oly jó Veled.
Köszönünk mindent, mit nékünk adtál, kegyelemből Te befogadtál,
Mindent Tőled kaptunk, áldjuk neved. Átadjuk Néked a dicsőséget.
[2x] Hogyha elcsüggedünk, felemelsz, imáinkra mindig megfelelsz,
Te adtál nékünk örök életet. Átadjuk Néked a dicsőséget.
[2x] Szórd a világba a szeretet szirmait,
Keresd Jézus fényeit, más nem segít,
Kiálts fel Hozzá, meghallgat téged,
S add át Néki a dicsőséget.

*********************************************************************

HÁLÁVAL ÁLDOZUNK AZ ÚR TRÓNJA ELŐTT

Hálával áldozunk az Úr trónja előtt,
Zengjen dicséret, hódolat a Menny Királyának.
Mert jó az Úr, mert hűaz Úr, kegyelme megmarad,
Mert jó az Úr, mert hűaz Úr, irgalma örökké tart.

*********************************************************************

HÁLÁVAL SZÓL SZÍVÜNK

Hálával szól szívünk, hálát szól énekünk,
Szent Szellemed újítsa meg lelkünket, Istenünk.
Szenteld meg életünk, szenteld meg énekünk,
Őszinte szót, őszinte dalt adj mindenkor nekünk.
[Ref.:] Áldásod van velünk, áldás, hogy kérhetünk,
Adj új erőt, jöjj Istenünk, kend fel dicséretünk.
Hálával szól szívem, hálát szól énekem,
Szent Szellemed újítsa meg Rád váró lelkemet.
Szenteld meg életünk, szenteld meg énekünk,
Őszinte szót, őszinte dalt adj mindenkor nekünk. [Ref.]

*********************************************************************

HEVENU SHALOM ALECHEM

Hevenu shalom alechem [3x],
Hevenu shalom, shalom, shalom alechem!
Legyen a béke teveled [3x],
Legyen a béke, béke, béke teveled!

*********************************************************************

HÍVLAK, URAM

Hívlak, Uram, várlak, Uram, Benned bízom, Benned reménykedem.
Hívlak, Uram, várlak, Uram, légy segítségem, légy menedékem:
Mert Te szóltál, és előállt a földkerekség,
Mert Te szóltál, és csillagok lettek az ég tengerén,
Mert Te szóltál, és víz fakadt a kősziklából,
Mert Te szóltál, és megindult a föld szavadtól.
Benned bízom én, Terád vágyom én, jöjj el, Uram, és cselekedjél!

*********************************************************************

HOGY A JÉZUS NEVÉRE

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon,
Mennyeieké, földieké, s föld alatt valóké.
És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr,
Az Atya Isten dicsőségére!

*********************************************************************

HOZSÁNNA, HOZSÁNNA

Hozsánna, hozsánna, hozsánna Dávid fiának! [2x]
[Ref.:] Hozzád száll énekünk, szívünkből szeretünk!
Nincs Kőszikla senki más, csak Te vagy a mi Istenünk.
Dicsőség, dicsőség a feltámadott Úrnak! [2x] [Ref.]
Jézus, Jézus, Isten Báránya! [2x] [Ref.]