186. IGAZSÁGBAN, SZELLEMBEN

Igazságban, szellemben életem átadom,
Szerelmemnek olaját s teljes hódolatom.
Mindent átadok Neked, fogadd el Istenem,
Oltárodra hadd tegyem engedelmes szívem.

[Ref.:]
Jézus, hűjó barát, mondd, mit adhatok?
Szerető nagy Király, vajon mit hozhatok?
Mit mondhatnék Neked, miről szóljon dalom?
Neved dicséretét hozom ajkaimon!
Hálám elmondani minden szó szegény,
Hiszen oly nagy szeretettel tartozom Neked én!


Értem adtad életed, Tiéd vagyok ma már,
Meghaltál a keresztfán, ez volt értem az ár.
Ott győzted le bűneim, lemostad szégyenem,
A Mennybe ajtót nyitottál és behívtál engem. [Ref.]

*********************************************************************

187. IMÁDLAK, ÉN ISTENEM

Imádlak, én Istenem, szívemből szól új énekem.
Szereteted megragadott, trónod előtt leborulok. (Imádlak.)

[Ref.:] Imádlak szívemből és teljes erőmből,
Közelséged oly jó nekem, Uram. Imádlak, imádlak.
Szavam kevés, hogy elmondjam, csodálatos az én Uram.
Kend fel ajkam friss kenettel, hogy dicsérjen szent örömmel! [Ref.]

*********************************************************************

188. IMÁDLAK, IMÁDLAK

Imádlak, imádlak, imádlak, ó, Uram,
Mert értem áldoztad a Te drága életed,
És én dicsérlek, magasztalom örökkévaló nevedet,
Hálával teljes a szívem.

*********************************************************************

189. IMÁDUNK TÉGED, ISTENÜNK

Imádunk Téged, Istenünk, ó, igen,
Jézus nevében dicsérünk,
[2x] Mert Te vagy méltó, és örökkévaló,
Téged áldunk fenséges Úr.
Hódolunk Néked, szent Fiú, ó, igen,
Dicsérünk Téged, legfőbb Úr.
[2x] Mert Te vagy méltó, Te vagy a Megváltó.
Téged áldunk, fenséges Úr.
Dicsérünk Téged Szent Szellem,
Ó, igen, imádat, hála Néked zeng.
[2x] Mert Te vagy méltó, az égi pártfogó,
Téged áldunk, fenséges Úr.

*********************************************************************

190. IMMÁNUEL

Immánuel, Immánuel,
Az Ő neve Immánuel.
És megjelent az Úr nekünk.
Az Ő neve Immánuel.

*********************************************************************

191. INDULJ MEG TE FÖLD

[Ref.:] Indulj meg, te föld az Úr orcája előtt,
Jákóbnak és Izraelnek Istene előtt.
Indulj meg, te föld az Úr orcája előtt,
Jákóbnak és Izraelnek Istene előtt.
Ó, jó Atyám, hallgasd meg kérésem,
Forraszd eggyé a Te néped, Izraelt,
Mosd meg a bûntől és tedd tisztává,
Hogy hallgasson Izrael az Ő Urára! [Ref.]
Kegyelmem kiöntöm Jeruzsálememre,
Megismerik a Fiút, akit általszegeztek.
Keseregnek szívükből és hozzám térnek,
Megnyugtatom őket az én jelenlétemben. [Ref.]

*********************************************************************

192. IRGALMASSÁG ATYJA
[Ref.:] Irgalmasság Atyja, Adonai!
Lelkem hűtámasza, Adonai!
Híven szolgállak, amint vezet szavad!
Hát kérlek, vezess, Uram,
La-lai-la-lai-la-la, hogy akaratod tudjam!
Úgy vágyódom Teeléd,
Mint szarvas hûs forrás felé!
Hódolva leborulok,
La-lai-la-lai-la-la, szépséged úgy ragyog! [Ref.]
Hûséges szereteted
Minden jó íznél édesebb,
Édesebb a lépes méznél,
La-lai-la-lai-la-la, édesebb mindennél! [Ref.]

*********************************************************************

193. ISTEN ELKÜLDTE

Isten elküldte a földre az Ő egyszülött Fiát,
Mint nagy fényt a sötétbe, de a világ mégsem lát.
Őbenne volt az élet, és ők föl sem ismerték,
Őt, ki közülünk való volt, Jézust, megfeszítették.
Aki maga vitte fel összes bûnünket a fára,
Aki helyettünk meghalt, de Isten feltámasztotta.
Ő Isten Báránya, eljött a világba,
Ki eljövendő nemsokára, minden szem látja.
Ő életet ígért, az Írás így beszél:
„Ki Benne hisz, az mindörökké él!”
Egyszer majd nem lesz szenvedés,
Se gyász, se könny, se csüggedés,
Elváltozunk, ahogy majd színről-színre látjuk Őt.
Új lesz a föld, és új az ég, imádja Őt a mindenség,
Leborul minden élő, hódolva az Úr előtt.
[Ref.:] Imádjuk Őt, Ő a Megváltó, imádjuk Őt, vére értünk folyt!
Megváltottál minden nemzetből, királyokká Te kentél föl.
(Hogy uralkodjunk, hogy uralkodjunk.)

*********************************************************************

194. ISTEN EZT A NAPOT AZÉRT ADTA NEKÜNK

Isten ezt a napot azért adta nekünk, hogy dicsérjük szent nevét. [2x]
Hogy dicsérjük szent nevét, hogy dicsérjük szent nevét!
Isten ezt a napot azért adta nekünk, hogy dicsérjük szent nevét.
Isten ezt a napot azért adta nekünk, hogy Néki szolgáljunk…
Isten ezt a napot azért adta nekünk, hogy szeressük mi egymást…

*********************************************************************

195. ISTEN JÓ, KIÁLTJUK, ÉNEKELJÜK

Isten jó! Kiáltjuk, énekeljük: Isten jó! Ezt ünnepeld!
Isten jó! Többé ne kételkedjünk! Isten jó! Tudjuk, hogy jó!
Szeretetére ha gondolok, szívem eltelik háladallal s tánccal,
És szaladok kitárt karokkal, Őhozzá a Mennybe fel!

*********************************************************************

196. ISTEN JÓ, MINDIG JÓ

[Ref.:] Isten jó, mindig jó, a dicséret dalát adta szívembe.
Isten jó mindig jó, átragyog fénye a sötét éjen,
Isten jó, Isten jó, mindig jó!
A halál völgye árnyékában, hogyha ott jársz, Ő vezet.
Erős karja biztonságban sötét mélyből felemel.
Megígérte soha el nem hagy!
Szent Igéje igaz minden szó. [Ref. 2x]
Nem voltunk méltók, bûnben éltünk,
De úgy döntött, meghal értünk.
Betöltött Szent Szellemével, így bizonyságot tehetünk,
Hogy szerelme el nem múlik,
Irgalmának soha nincs vége. [Ref. 2x]
Bár nem értem mindazt még,
Amit számomra terveztél, de kezedben életem,
S a hit szemével tisztán látom már, hogy: [Ref.]
Ő nagyon jó. Isten jó, Isten jó, örökké jó!

*********************************************************************

197. ISTEN TÜZE, SZÁLLJ LE RÁNK

Isten tüze, szállj le ránk, ó, szállj le ránk,
Szent parazsad küldd le ránk, ó, küldd le ránk.
Olvaszd le a bûn ruháját, kenetedet áraszd ránk,
Hogy méltón álljunk színed elé, mikor eljössz hozzánk.
[Ref.:] Szent Szellem, úgy várunk Rád, úgy várunk Rád,
Friss olajad töltsd ki ránk, ó, töltsd ki ránk.
Szent tüzeddel jöjj szívünkbe, hadd lobbanjon fel a láng,
Leégessen minden szennyet, ó, úgy várunk Rád.

*********************************************************************

198. ISTENEM, DICSÉRJÜK SZENT NEVED

Istenem, dicsérjük szent neved,
Együtt áldjuk végtelen kegyelmedet (szerelmedet).
Boldogsággal zengünk hát Neked, éjjel-nappal éneket. Lá, Lá, Lá…
Örömmel zengjük éneked, dicsőítve hûséged, kegyelmedet.
Mindazon mit kezed alkotott, dicsőséged ott ragyog. Lá, Lá, Lá…

*********************************************************************

199. ISTENEM NEM ÉRTEM, HOGYAN

Istenem, nem értem, hogyan létezhettem Nélküled,
Nem ismerve a kegyelmed és féltő szereteted!
De Te gyermekeddé fogadtál, új életet ajándékoztál,
Nem kínoz már a félelem, mert mindig itt vagy velem!
Áldom nagy kegyelmed, Téged ünnepellek,
Téged és senki mást, amíg csak élek!
(Amíg csak élek!)

*********************************************************************

200. ISTENNEL, TUDD, HOGY MINDEN MEGLEHET

Istennel, tudd, hogy minden meglehet,
Nem lehetetlen Előtte semmi sem.
Istentől nyertük az ígéretet,
Tudjuk, Ő az, ki mindent megtehet.
Úr Jézus, neve gyógyulást ad, Jézus, érintése által
Éltet, felemel, ha kéred, soha el nem hagy.
Adj hálát, magasztald nevét, az Úrnak erejében bízzál,
Irgalmával átkarol, és teljességet ád.
Az Isten megérint Igéje által, csak hited legyen,
És engedd, hogy a szíved Ő vezesse, ennyit kér tőled.
Adj hálát, magasztald nevét, az Úrnak erejében bízzál,
Irgalmával átkarol, és teljességet ád.
[Ref.:] Benned él a vágy, hogy láss csodát.
Semmi sem lehetetlen annak, aki hitben jár.
Szívünk zengi Istenünk szavát.
Ez a nap meghozza a csodát!

*********************************************************************

201. ISTENNEL VAGYUNK MI GYŐZTESEK

Istennel vagyunk mi győztesek, Ő ûzi el előlünk ellenségünket,
Hát zengd és dicsérd győzelmét, Ő az Úr!
Hisz Ő nyerte meg a csatát, és népe megszabadult.
Vére legyőzte a gonoszt, a világ tudja meg, hogy… [újra elölről]

*********************************************************************

202. ITT VAGY, URAM

Itt vagy, Uram, s a szívem örömmel telve,
Békességed, Uram, én megtaláltam.
Tudom szükségeim, Atyám, Te mindig betöltöd.
Kinyújtod kezed megtart engem, e szent helyen.
Itt állunk, Uram, e szent helyen.
Angyalok vigyáznak ránk, s Te őrzöd életünk.
Dicsérünk, Uram, Jézus,
Itt állunk Előtted, ó Uram, e szent helyen.

*********************************************************************

203. ITT VAGYOK MOST, JÓ URAM

Itt vagyok most, jó Uram, Hozzád száll e dal.
Tudom, sokszor hívtalak, de ma másként szól e hang.
Mert ma nem azt kérem, hogy adj még,
Nem könyörgök: figyelj rám.
Csak azt mondom, hogy szeretlek, Atyám.

[Ref.:]
Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad,
Hiszen mindent látsz Te bennem, hatalmad olyan nagy.
Szeretlek, Uram, hálám szívemből fakad,
És éneklem, hogy áldott légy, Uram.
Ismét térden állok én, s tudom, hogy hallgatsz rám.
Bár sokszor hideg szavakat szólt kopott és halk imám.
De most el kell, hogy mondjam egyszer,
Amit oly rég szeretnék, hogy szeretlek, és szívem csak Tiéd. [Ref.]

*********************************************************************

204. ITT VAGYUNK URAM

Itt vagyunk, Uram, Hozzád száll e dal,
Karácsony estén eljöttél közénk.
Három király jött napkelet felől.
Nincs Neked párod, Mennyen és Földön.

[Ref.:]
Hát köszöntünk, köszöntünk, hogy eljöttél hozzánk,
Megváltottad életünket, szeretünk Atyám.
Hát köszöntünk, köszöntünk, Isten Báránya.
Köszönjük Istenem, hogy elküldted Fiad.

Hálával tartozunk Néked mindenért,
Hogy elküldted Fiad, az üdvösségünkért.
Köszönjük Atyám az örök életet,
Hálát adunk Néked és dicsőséget! [Ref.]

*********************************************************************

205. ITT VAN Ő, VÁR REÁD

Itt van Ő, vár reád, két karját kinyújtja feléd,
Itt van Ő, hív téged, fogadd szívedbe.
Itt van Ő, vár reád, két karját kinyújtja feléd,
Hazatalálsz Őhozzá.
Hazatalálsz…
Hazatalálsz, Otthonod a Menny, hazatalálsz.

*********************************************************************

206. IZRAEL FELŐL FELTÁMADT A SZÉL

Izrael felől feltámadt a szél,
Ó a szél, az őszi szél, Rólad mesél.
Shalom, shalom, shalom Jeruzsálem.
Táncolj, ünnepelj, dicsérd, az Úr nevét, Jézust!
[Ref.:] Ő az Úr, a nagy Király, Ő az Igazság.
Áldott légy Uram, mindörökké, mindörökké,
Ámen, ámen, ámen.

*********************************************************************

207. IZRAEL, Ó IZRAEL

[Ref.:] Izrael, ó Izrael, Jákób sarja, Izrael!
Isten népe, Izrael, a te Megváltód nem hagy el!
Elhívott a népek közül, kiválasztott szövetségesül.
Elplántált az ígéret földjén, elrejtett sátra rejtekén. [Ref.]
Győzelmet győzelemre adott, szerzett néked gazdagságot.
Összegyûjtött a föld széléről, mert Igéje beteljesült. [Ref.]
Elhagyhatnak a nemzetek, de az Úr buzgón szeret.
Őriz téged erős kézzel, meglátod Őt, s te örvendezel.

*********************************************************************

208. ÍGY SZÓL AZ ÚR

Így szól az Úr hozzád, Jákób, figyelj!
Teremtőd, Alkotód, ó, Izrael!
„Ne félj, ne félj, mert én megváltottalak!
Neveden hívtalak, mert az enyém vagy!
[Ref.:] Mikor vízen mégy át, tudd meg veled vagyok,
És el nem borítanak a nagy folyamok!
Ne félj, ha tûzben jársz, én majd vigyázok rád!
Meg nem égsz, nem perzsel, el nem ér a láng!
Rád többé nem haragszom, és nem feddelek.
Eltörlöm álnokságod, mint a felleget!
Bűneidről többé nem emlékezem!
Pusztuló életeddel újat cselekszem! [Ref.]
Így szól az Úr, Izrael Királya,
Megváltó, Megtartó, Seregeknek Ura!
Én vagyok az Első és én az Utolsó!
Kívülem nincs Isten, nincs szabadító! [Ref.]
Drágának tartalak, mert szeretlek!
Váltságul adtam érted életemet!
Indulj hát hosszú útra, siess, légy tanúm!
Tudja meg minden nép, hogy én vagyok az Úr! [Ref.]

*********************************************************************

209. ÍM, ITT JÖN Ő

[Ref.:] Ím, itt jön Ő, átkel a hegyen,
A dombon át szalad felém a kedvesem.
Hát jöjj, Uram, lásd, Tiéd a szívem,
A kertben Téged vár a szőlőd, Istenem.
Ha elfogadod minden kincsemet,
Én átadom az életem, Tiéd legyen. [Ref.]
Úgy vágyom, Uram, ünnepelni Veled,
Megrészegít a bor, s a víz, mit adsz nekem.
Ha elfogadod minden kincsemet,
Én átadom az életem, Tiéd legyen. [Ref.]

Az Úr elé együtt indulunk,
Ő mindig újra vár miránk, ha elbukunk.
A nász idején ünnepeljetek,
Hisz itt a vőlegény, ki minket úgy szeret. [Ref.]
Hát jöjj, Uram, lásd, Tiéd a szívem,
A kertben Téged vár a szőlőd Istenem.
A szív dalol, zengi énekét,
A lelkem ég, ó, Istenem, szerelmedért. [Ref.]

*********************************************************************

210. ÍMÉ, AZ ISTEN SÁTORA

Ímé, az Isten sátora az emberekkel van.
És maga az Isten lesz velük, az ő Istenük.

[Ref.:] Jézus, Te vagy a Király. Jézus, Te vagy a Király.
Az Isten letörli a könnyeket az ő szemeikről,
És halál nem lesz már többé, sem gyász, sem fájdalom. [Ref.]

Ki győz, örökségül bír mindent, szívébe írom nevem.
És annak Istene én leszek, fiammá lesz ő nekem.