211. JEHOVA JIRE

Jehova Jire, gondviselőm, kegyelmed örökké velem marad, Uram.
Jehova Jire, gondviselőm, kegyelmed velem van, Uram.
Te betöltöd szükségeim, gazdagságod szerint dicsőségesen!
Angyalok őrzik lépéseim.
Nem félek, mert velem vagy, ó Mennyei Uram,
Nem félek, mert velem vagy, Uram!

*********************************************************************

212. JEHOVA RAFFA, Ő A GYÓGYÍTÓ

Jehova Raffa, Ő a Gyógyító! Jehova Raffa, Ő a Szabadító!
Jehova Raffa, Ő felemel, Jehova Raffa, hát ugorj fel!
Jehova Raffa, Ő a Kőszikla! Jehova Raffa, mire ráállok,
Jehova Raffa, így kiáltasz! Jehova Raffa, én imádlak!

*********************************************************************

213. JELENLÉTED ERŐT AD NEKEM

[Ref.:] Jelenléted erőt ad nekem, jelenléted, Uram, Istenem!
Jelenléted – itt van lakhelyem, hol megérintesz kegyelmeddel.
Sziklád rejtekében, szent jelenlétedben.
Hadd járjak ott, hogy a nagy folyó sem áraszt majd el,
Hol a lábam sziklán áll.
Ó, rejts el ott, hol a perzselő tűz nem éget meg,
Ahol Te vagy, Atyám! [Ref.]
Hadd járjak ott, hol a gonosz karja nem ér majd el,
Hol a szent vér árad rám.
Ó, rejts el ott, hol a sötétség sem rémiszt engem,
Ahol Te vagy, Atyám! [Ref.]

*********************************************************************

214. JÉZUS AZ ÉN URAM

Jézus az én Uram, a mindenem,
Ő az, ki úgy szeret, meghalt értem!
Életét adta Ő, hogy te is élhess!
Úgy szeret téged is, meghalt érted.
Úgy szeret téged is, meghalt érted.

*********************************************************************

215. JÉZUS, CSODÁLATOS NÉV

Jézus, csodálatos név, mindenre válasz, új életem forrása.
Jézus, üdvösségszerző, győzelmi zászló, Te vagy az Úr,
Jézus, igazság útja, Te vagy az ajtó, amely a Mennyre nyílik.
Jézus, szerelmes Fiú, hódolunk Néked, mert Te vagy az Úr.

*********************************************************************

216. JÉZUS, ÉN ÁLDALAK

Jézus, én áldalak az életemmel,
Minden álmom Te vagy,
Téged várlak, Uram, szüntelen.
Dicséret, áldás szálljon fel a trónod elé,
Felemeljük szent neved, és dicsérünk mindörökké.

*********************************************************************

217. JÉZUS HAMAR ELJÖN ÉRTÜNK

Jézus hamar eljön értünk, Vele máris boldog éltünk,
Meghalt értünk a kereszten, hogy többé senki el ne vesszen.
Küldetésünk Tőle kaptuk, mindenkit hívunk, kit látunk,
Itt vagyunk már, készen állunk, drága Jézus, Téged várunk.
Az Úr közel, és mi várjuk Őt, Ő kopog az ajtó előtt,
Nyisd ki hát szíved ajtaját, lépjen már be hát.

*********************************************************************

218. JÉZUS, HŰ MEGVÁLTÓ

Jézus, hűMegváltó, Isten áldott Szentje,
Égi Főpap, Úr és Király, béke hírnöke,
Hála Néked Bárány, mert Atyánk lett az Isten,
És elküldted Szellemed, hogy megtartsd életem.
Jézus, hűMegváltóm, nem adatott más név,
Amely által éltem lenne, üdvre juthatnék.
Elé állok egykor, színről-színre látom,
Dicső fénye rám ragyog majd, Krisztust láthatom.

*********************************************************************

219. JÉZUS, ISTEN SZENT BÁRÁNYA

[Ref.:] Jézus, Isten szent Báránya,
Hófehér ruhádról tisztaság, erő árad.
Jézus, Isten szent Báránya, amerre jársz,
Lépted nyomán halál helyén élet támad.
Mert a rabságban Te vagy a szabadság,
A betegségben Te vagy a gyógyulás,
A hamisságban Te vagy az igazság,
És a gyűlöletben Te vagy a megbocsátás.
Jézus, Isten szent Báránya, itt vagyok,
Kenj most meg szentségednek olajával! [Ref.]
Mert az ínségben Te vagy a gazdagság,
A sötétségben Te vagy a világosság,
A csüggedésben Te vagy a reménysugár,
És a szomjúságban Te vagy a bővizűforrás!
Jézus, Isten szent Báránya, itt vagyok,
Kenj most meg szentségednek olajával!

*********************************************************************

220. JÉZUS, ISTENEM, VÁRAM

Jézus, Istenem, váram, menedékem,
Megváltóm, Szabadítóm, Kősziklám és Gyógyítóm.
[Ref.:] Téged dicsérlek, hálával áldozom!
Téged dicsérlek, hálával áldozom!
Téged dicsérlek!

*********************************************************************

221. JÉZUS, JÉZUS

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus,
Ez a név oly csodálatos,
Ebből élet fakad nékem,
Ebből élet fakad néked.
Jézus, Jézus, Jézus, Jézus,
Meghajlunk mi Előtted most,
Adunk hálát, dicsőséget,
Hódolatot, tisztességet.
Hallelúja! [8x]
Hálás szívvel megköszönjük,
Amit, Jézus, tettél értünk,
Hogy Téged megismertünk,
Hogy Téged szerethetünk.
Jézus, Jézus, Jézus, Jézus,
Szent nevedet felemeljük,
Fel a földről, fel az égig,
Fel a Mennybe, fel a trónig.
Hallelúja! [8x]

*********************************************************************

222. JÉZUS, JÉZUS, IGEN, NÉKED HÓDOLOK

Jézus, Jézus, igen, Néked hódolok,
Jézus, Jézus, Téged áld ajkam!
Zengd, hallelúja!
Zengd, hallelúja!
Zengd, hallelúja, él az Úr!
Néked, hódolok!

*********************************************************************

223. JÉZUS, JÉZUS, JÉZUS

Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus,
Ez a név, amit a szívem szeret,
Hisz másként nem is lehet, mert erre teremtetett.
Hallelúja, a szívem telve Veled,
Úgy imádom e nevet, Jézus a Te neved.
Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus, Jézus,
Ez a név, amit az ajkam kiált,
Hogy ismerje meg Urát mind az egész világ,
Hallelúja, a szívem telve Veled,
Úgy kiáltom e nevet, Jézus a Te neved.

*********************************************************************

224. JÉZUS, JÉZUS, JÉZUS, A MAGASSÁGOS…

Jézus, Jézus, Jézus, a magasságos, élő Isten Fia!
Jézus, Jézus, Jézus, ki segítségül hívja, megtartatik.
Jézus, Jézus, Jézus, erre a névre minden térd meghajol.
[Ref.:] Királyságok mind elmúlnak, de e név örökké tart.
Szent Szellem add meg nekem,
Hogy bátran szóljam ki felséges nevedet.
Szent kezed nyújtod felém,
Hogy Teáltalad csodák történjenek.
Jézus, Jézus, Jézus,
Hadd zengjem hálám szent színed előtt.
[Ref.:] Magasztaljátok szent nevét, hívjátok segítségül nevét,
Énekeljetek Őneki, zengjétek dicséretét.

*********************************************************************

225. JÉZUS, JÉZUS, TE VAGY A KIRÁLY

Jézus, Jézus, Te vagy a Király. Te vagy az én reménységem,
Hűséges Istenem, bizodalmam, erősségem,
Kősziklám és menedékem.

 

226. JÉZUS KRISZTUS AZ ÚR

Jézus Krisztus az Úr, Jézus Krisztus az Úr.
Jézus a Megváltó, Jézus a Gyógyító,
Jézus az életed szerzője. Örök élet vize árad.

*********************************************************************

227. JÉZUS KRISZTUS, TE VAGY AZ ÉLET

[Ref.:] Jézus Krisztus, Te vagy az Élet,
Tebenned van minden élő reménységem!
Megteremted a hála gyümölcsét az ajkamon,
Betöltötted szívem ürességét örömmel!
Hallelúja, hallelúja!

*********************************************************************

228. JÉZUS KRISZTUSOM
Jézus Krisztusom, mentő oltalom vagy Te minden utamon!
Előttem Te mész, mögöttem te lépsz, a szívemben is Te élsz!
[Ref.:] Hallelúja, hallelúja, hallelúja, hallelúja!
Benned elrejtve élek, Istenben, míg meglátlak színről-színre,
Ezért éneklem, hálás énekem, halld meg, édes Istenem! [Ref.]

*********************************************************************

229. JÉZUS, MESSIÁS

Jézus, Messiás, neve minden név fölött való.
Ő a Kezdet és a Vég, az Első és az Utolsó. [2x]
[Ref.:] És aki hallja, az mondja, hogy jövel, aki szomjas, jöjjön el.
És aki akarja, mind vegye el az élet vizét ingyen.
Jézus, Messiás, Dávid gyökere, ága.
Izrael reménysége, ama fényes hajnali csillag! [2x] [Ref.]

*********************************************************************

230. JÉZUS, MILLIÓ KÖSZÖNET
Jézus, millió köszönet, Jézus, millió köszönet,
Jézus, millió köszönet, ó Uram, amit értem tettél.

*********************************************************************

231. JÉZUS, NEVED OLY CSODÁLATOS

Jézus, neved oly csodálatos, Jézus, nékem oly kívánatos.
Jézus, Néked mondok éneket, Te vagy ékes mindenek felett.
Jézus, Sáron legszebb rózsája, Jézus a völgynek legszebb virága.
Jézus, szívem hódoljon Neked, Te vagy ékes mindenek felett.
Jézus, eljövendő nagy Király, Jézus, akit minden szentje vár,
Jézus, Tiéd minden tisztelet, Te vagy ékes mindenek felett.

*********************************************************************

232. JÉZUS NÉLKÜL ÉLETEM

Jézus nélkül életem nem volt más csak félelem,
Nem láttam, hol van kiút, nem tudtam, hogy Ő az Út.
Egyszer végül megjelent. Éreztem, hogy ez mit jelent:
Új szívet, ha hívom Őt, nyílt szemet, ha várom Őt.
Szükséged van Őreá (Jézusra), szíved Néki adjad át (add át életed).
Itt van Jézus, téged vár (Jézus téged vár), jöjj most és velünk kiálts.
[Ref.:] Dávid Fia, Jézus, könyörülj én rajtam.
Én annál inkább kiáltok, ha azt mondják, hogy hallgass.
Jézus, Jézus, Jézus. Jézus, Jézus, Jézus.

*********************************************************************

233. JÉZUS, Ó, JÉZUS

Jézus, ó, Jézus! [3x]
Te vagy a teljesség!

*********************************************************************

234. JÉZUS, Ó, JÉZUS, E NÉVBEN GYÖNYÖRKÖDÖM

[Ref.:] Jézus, ó, Jézus, e névben gyönyörködöm,
Jézus, ó, Jézus, Veled minden nap öröm.
Elhat e név a Mennybe, elhat e név a mélységbe,
És kihozza a foglyokat örök életre, hallelúja! [Ref.]
Elhat e név a csontokig, elhat e név a szívekig,
És életed megváltozik, Isten Fia meggyógyít, hallelúja.

*********************************************************************

235. JÉZUS SZENT NEVÉBEN

Jézus szent nevében, Jézus szent nevében,
Miénk a győzelem!
Jézus szent nevében, Jézus szent nevében,
Gonosz távoznod kell!
Senki nem állhat ellenünk, ha kimondjuk szent nevét!
Jézus, Jézus, drága Jézus, miénk a győzelem!

*********************************************************************

236. JÉZUS SZENT VÉRE

Jézus szent vére megmosott minket,
A keresztre vitte minden bűnünket,
Értünk tette Ő, hogy legyen életünk,
S hogy többé soha ne kelljen már szenvednünk.
Indulj már, ne várj tovább, jön hát, új élet vár reád.
Hisz Jézus oly közel, Ő átölel, sosem hagy el.

*********************************************************************

237. JÉZUS, SZERETLEK

Jézus, szeretlek, meghajlok Előtted.
Dicséret, imádat a Királynak.
Hallelúja, hallelúja, hallelúja, hallelúja!

*********************************************************************

238. JÉZUS, SZERETLEK TÉGED, JÉZUS

Jézus, szeretlek Téged, Jézus,
Te vagy Uram, neved magasztalom,
Szeretlek Téged!
Jézus, dicsérlek Téged, Jézus…
Jézus, követlek Téged, Jézus…
Jézus, szolgállak Téged, Jézus…

*********************************************************************

239. JÉZUS, TE VAGY AZ IGAZSÁG

Jézus, Te vagy az Igazság, ember Fia, Isten Fia, dicső Király.
Jézus, szent tiszta Bárány, dicsőségben és fenségben,
Vagy a Mennyben!
A Te királyságod eljön, nem lesz vége Mennyen s földön,
Mert a Király oly hatalmas, az Ő igazsága örök!
Eljössz felhőkben, nagy fényességben,
Hatalommal és dicsőséggel, Jézus, várunk, Urunk, jövel!
Jézus, Te élő szeretet, a kegyelmet, igazságot Te hoztad el.
Jézus, Te mindörökké szent, dicsőségben és fenségben,
Vagy a Mennyben!
A Te királyságod eljön, s éneklés lesz a földön,
Mert a királyság oly csodálatos, hogy betölt mindenkit az öröm!

*********************************************************************

240. JÉZUS, TE VAGY SÁRON LEGSZEBB RÓZSÁJA

Jézus, Te vagy Sáron legszebb rózsája, Te vagy.
A völgyek legszebb virága, Te vagy.
Neved édes, mint a méz. Jézus, Te vagy,
A békesség nagy fejedelme, Te vagy.
Az igazság szép hercege, Te vagy.
Néked hódol föld és ég.
[Ref.:] Te vagy az út, és Te vagy a cél,
A sötétben járok, mindig Te vagy a fény.
Nagyszerűvagy, csodállak Téged,
Bennem minden, csak Rólad mesél.
Szereteted az egekig ér,
Kegyelmedért imádlak én.
Nagyszerűvagy, csodállak Téged,
Bennem minden, csak Rólad mesél Úr Jézus.
Jézus, Te vagy minden élet forrása, Te vagy.
A családunk nagy Királya, Te vagy.
A trónszék egyedül Tiéd, Jézus, Te vagy.
Lelkem hűPásztora, Te vagy.
A betegségem orvosa, Te vagy.
Rajtad kívül kihez mehetnék? [Ref.]

*********************************************************************

241. JÉZUS TETTE SZÍVEINKBE

Jézus tette szíveinkbe ezt a dalt,
Világosság támadt bennünk, fény fakadt.
Örüljünk és örvendezzünk Őbenne,
Itt az Úr jókedvének esztendeje!
Ékesség a hamu helyett részünk,
Szabadságot adott Isten nékünk!
Örömnek a kenetét a gyász helyett,
Betöltött a Szent Szellem, és újjá tett!
Jézus Krisztus közben jár most érettünk,
Csüggedésnek szelleméhez nincs közünk!
Dicsőségnek palástjába öltözünk,
Isten élő Igéje a fegyverünk!


Jézus táncra fordította bánatunk,
Őt, a Királyt ünnepeljük, vigadunk!
Neveztetünk az igazság fáinak,
Az Úr dicsőségére, plántáinak!

*********************************************************************

242. JÉZUS, TÉRDET HAJTUNK

Jézus, térdet hajtunk,
Valljuk: Te vagy a Király.
Aki itt vagy most közöttünk,
Áldunk, mint dicsőség Urát!
És ahogy trónt állítunk Neked [3x],
Jöjj, Úr Jézus, foglalj helyet.

*********************************************************************

243. JÉZUS VÉRE OLY CSODÁLATOS
Jézus vére oly csodálatos,
Jézus vére oly csodálatos!
Mert a Bárány legyőzte a sátán erejét!
Jézus vére oly csodálatos!
Jézus vére bűntől megtisztít,
Jézus vére bűntől megtisztít!
Mert a Bárány legyőzte a bűnnek erejét!
Jézus vére bűntől megtisztít!
Jézus neve oly csodálatos,
Jézus neve oly csodálatos!
Mert a Bárány nevére meghajlik minden térd!
Jézus neve oly csodálatos!

*********************************************************************

244. JÉZUS, VÉRED MEGTISZTÍT

Jézus, véred megtisztít, véred ad új életet.
Véred tesz ma szabaddá, értem folyt e drága vér!
Így a lelkem fehér, mint a hó, mint a hó.
Úr Jézus, Te megölt Bárány
.

*********************************************************************

245. JOBB EGY NAP

[Ref.:] Jobb egy nap az Úr házának küszöbén,
Hogysem ezer máshol, Uram, Tenélküled.
Hova mehetnék, hisz egyedül Te adsz erőt nekem,
S mindörökké Tiéd életem.
Mert jobb egy nap az Úr házának küszöbén,
Hogysem ezer máshol, Uram, Tenélküled.
Előtted állok, formálj át, alakíts át engem,
Mert közel az Úr a megtört szívekhez.
Hozzád kiálltok, az éj sötétje leszállt a földre,
Minden oly csendes, de hallom, hogy hozzám szólsz szelíden.
Tudom, hogy velem vagy, vigasztalsz, bekötöd sebeimet.
Kérem a lelkem, és jelenléted áthatol mindenen.
Mert jobb egy nap az Úr házának küszöbén,
Hogysem ezer máshol, Uram, Tenélküled.
Szellemed betölt, testem remeg, ahogy megérintesz,
És emésztő tüzed átjár egészen. Mert… [Ref.]
Ó igen, Tiéd életem!
Sem élet, sem halál nem választhat el Istenem!
Sem élet, sem halál nem választhat el Tőled, Istenem! [2x]

*********************************************************************

246. JÓ DOLOG AZ ÚR NEVÉT DICSÉRNI

Jó dolog az Úr nevét dicsérni,
Jó dolog Őnéki szívből zengedezni,
Nála öröm, öröm, öröm, öröm, teljes öröm van.
Nála öröm, öröm, öröm, öröm, teljes öröm van.
Ezért hálás szívvel zengek Néki éneket,
Örvendezek Előtte, mert Ő Szeretet,
És Ő betölt, betölt, betölt, betölt, drága Szent Szellemével!
És Ő betölt, betölt, betölt, betölt, drága Szent Szellemével!
Aki Benne bízik, sose csalódhat,
Mert az élet beszédei Nála vannak,
És Ő megáld, megáld, megáld, megáld hatalmas erejével!
És Ő megáld, megáld, megáld, megáld hatalmas erejével!

*********************************************************************

247. JÓ, HOGY VAGY, JÉZUSOM

Jó, hogy vagy, Jézusom, Megváltóm, Gyógyítóm.
Legyőzted a halált, eljöttél, hogy megmentsél,
Mert Te vagy az Élet, az Igazság.
[Ref.:] Jézus él, Jézus él, Jézus él, Jézus él.
Hallelúja, Ő megváltott, a feltámadt Krisztusunk.
Nem félek a haláltól, mert velem van a Megváltóm,
Felmegyek az Atyához, vár reám az én Királyom,
S ott leszek mindörökre, mert nekem ezt ígérte. [Ref.]

*********************************************************************

248. JÓ ŐT DICSÉRNI

Jó Őt dicsérni, jó Őt dicsérni,
Jó Őt dicsérni és áldani szent nevét.
Zengjük: Hallelúja! Zengjük: Hallelúja!
Zengjük: Hallelúja! Mert Jézus az Úr és Ő a Király.

*********************************************************************

249. JÖJJ A SZENTEK SZENTJÉBE

Jöjj a Szentek Szentjébe, jöjj az Ő jelenlétébe!
A Bárány Jézus vérén át, imádd Istent a trónjánál.
És tiszta kezeket emelj fel, mert szent az Isten, igen szent!

*********************************************************************

250. JÖJJ, AJÁNLJUK FEL

[Ref.:] Jöjj, ajánljuk fel hálaénekünk az Úrnak!
Övé minden, ami él, Vele minden a miénk,
Ajánljuk fel énekünket, ajánljuk fel dicséretünk az Úrnak!

*********************************************************************

251. JÖJJ AZ ÚRHOZ

Jöjj az Úrhoz és vígan énekelj, hisz méltó a dicséretre!
Lelkesen dalolj és csapd össze kezed, Urunk, mi dicsérjük neved!
[Ref.:] Méltó, méltó, méltó a dicséretre,
Hallelúja, Urunk, mi dicsérjük neved!

*********************************************************************

252. JÖJJ HÁT, IMÁDD AZ ÉG URÁT!

Jöjj hát, imádd az ég Urát, jöjj hát, imádd az ég Urát!
Mert Ő nékünk adta a Fiát, Jézust.
És Ő lett a mi üdvösségünk, harcban Ő a győzelmünk,
Erős várunk, rejtekünk, életünk.
Mert Ő mindennél hatalmasabb, mindenek lába alatt,
Jobbjával megtámogat, Ő az Úr, örökké.

*********************************************************************

253. JÖJJ, HÍVUNK JÖJJ, SZENT SZELLEM

Jöjj, hívunk, jöjj, Szent Szellem, a szívünkbe áradj. [2x]
Úgy várunk, úgy kiáltunk, áradj szét (áradj szét)! [3x]
Jöjj, hívunk, jöjj, mint folyó, amely túláradó. [2x]
Úgy várunk, úgy kiáltunk, áradj szét (áradj szét)! [3x]

*********************************************************************

254. JÖJJ, ITT AZ IDŐ

Jöjj, itt az idő, hogy dicsérd, jöjj, itt az idő, hogy átadd szíved.
Jöjj, úgy ahogy vagy, és dicsérd, jöjj, úgy ahogy vagy, az Úr elé.
Egyszer minden nyelv megvallja, hogy Ő az Úr, és mindenki térdet hajt,
A legnagyobb kincs mégis azokra vár, kik most Őt választják.

*********************************************************************

255. JÖJJ, IZRAEL, JÖJJ ÉN MÁTKÁM

Jöjj, Izrael, jöjj én mátkám, itt van már a vőlegény!
Öltsd fel hamar fehér ruhád, menyegzőbe viszlek én!
[Ref.:] Kelj, fel, kelj fel, ma felvirradt a te napod,
És rajtad a fény felragyog, mert jön már Urad, Jézusod!
Mert jön már Urad, Jézusod!
Íme, szóltál: „Jöjj, szívem kedvese, Izraelnek Szentje jő,
Fogadd méltóan, minden készen van, ünnepeljünk, eljött az idő!” [Ref.]
Halld, Izrael, kér Istened, neveden hív, szólít ma:
„Térj énhozzám, én szeretlek! Enyém vagy, mert megváltottalak!” [Ref.]

*********************************************************************

256. JÖJJ, IZRAEL, NE FÉLJ, BÍZZÁL ISTENEDBEN

Jöjj, Izrael, ne félj, bízzál Istenedben, mert Ő téged vár! [2x]
Nem mond le rólad, visszafogad téged, és karjába zár! [2x]

*********************************************************************

257. JÖJJ, JÖJJ, SZENT SZELLEM, JÖJJ!

Jöjj, jöjj, Szent Szellem, jöjj, áradjon ránk lágy esőd!
Érintsd meg a szívemet, szent erőddel gyógyíts meg!
Jöjj, jöjj, Szent Szellem, vezesd életem!
Érints meg, ó érints meg! Érints meg, szent kenet!
Érints meg, ó érints meg! Érintsd meg a szívemet!

*********************************************************************

258. JÖJJ, SZENT SZELLEM, TE ÉRINTS MEG

Jöjj, Szent Szellem, Te érints meg,
Áradj ki bennem, vigasztalj meg,
Atyám békességét hozd el nekem,
Igazság Szelleme, tanácsold szívem.
Vezesd minden léptem, erősíts meg,
Minden igazságra nyisd meg szemem,
Örömnek olajával kenj fel engem,
Friss keneteddel áraszd el szívem.
[Ref.:] Köszönöm, Atyám, Szellemed, kit Jézus küldött el nekem,
Ki hűséggel bennem marad, s az Úr szavával támogat.

*********************************************************************

259. JÖJJ SZENT SZELLEM, ÚJÍTS MEG ENGEM

Jöjj, Szent Szellem, újíts meg engem!
Tölts be erőddel, töltsd be szükségem!
Te teszel csak teljessé, hitben járó felnőtté.
Jöjj, Szent Szellem, újíts meg engem!

*********************************************************************

260. JÖJJETEK ÉS MENJÜNK ELÉBE

Jöjjetek és menjünk Elébe, hálaadással, dicsérettel!
Kelj fel Sion, te vagy szent népe, az Úr itt van közel!
Nyisd meg a szíved, és örvendezz [3x], mert szeret a te Istened!

*********************************************************************

261. JÖJJETEK, HAJOLJUNK MEG AZ ÚR ELŐTT

[Ref.:] Jöjjetek, hajoljunk meg az Úr előtt,
Boruljunk le, imádjuk Őt,
Essünk térdre a mi Alkotónk előtt, imádjuk Őt.
Mert én alkottalak, ismerem minden léptedet.
Minden helyen megőrizlek téged.
Hogyha tűzben jársz, nem éghetsz meg, és a víz nem borít el,
Mert én veled vagyok, megsegítlek, megtartlak téged. [Ref.]

*********************************************************************

262. JÖVEL, URAM

[Ref.:] Jövel Uram, jövel Uram,
Felemelt kézzel kiálltok Hozzád,
Jövel Uram, jövel Uram, Jézus.
Amikor az Úr napja eljövend,
Akkor megpihen Nála minden szent,
És tiszta fényűkoronát nyernek a győztesek.
Dicsérlek Uram, Jézus szüntelen,
Hozzád felemelem most a két kezem,
És hangos szóval így kiáltok én… [Ref.]