263. KARÁCSONY ESTÉJÉN

Karácsony estéjén a fenyőfa körül,
Szívemben örömteli háladal csendül,
S megköszönöm Néked, Uram, hogy értem eljöttél,
E földre megszülettél.
Karácsony estén, mikor minden gyertya ég,
Szívemet beragyogja az isteni fény,
Mert a legdrágább ajándékot Tőled kaptam én,
Mikor bennem megszülettél.
Karácsony estén, mikor minden oly csillogó,
Mit érzek, Uram, nincs rá emberi szó,
S ajándékul mit adhatnék én most Tenéked?
Csak hálakönnyeimet.

Karácsony estén, mikor kialszik minden fény,
S kettesben vagyunk újra, Te, Uram, és én.
Azt mondod, hirdessem szerelmed szavát,
Egy egész életen át, az évnek minden napján.
Hirdesse hát minden égő gyertyaszál,
Hogy Isten kegyelme még ma is áll,
És zengje sok-sok hívó csengőszó,
Hogy Isten hozzánk nagyon jó.
Gyúljon hát lángra sok emberi szív,
Hisz Isten szerelme mindenkit hív,
S a fenyőillat hálánkat vigye most a Menny felé,
A Bárány trónja elé! A Bárány trónja elé!
Karácsony este, mikor minden elcsitul,
S a csillogó fenyőfára sötétség borul,
Jól tudom, hogy szerelmed tüze bennem tovább ég,
Uram mindörökké áldott légy!

*********************************************************************

264. KEGYELEM, KEGYELEM, KEGYELEM


Kegyelem, kegyelem, kegyelem,
Megtartó kegyelem van velem,
Ujjongó szívvel hálát adok Neked!
Kegyelem, kegyelem, kegyelem,
Gyógyító kegyelem van velem,
Üdvösség útja az életem!
Hallelúja, hallelúja, hallelúja, él az Úr!

*********************************************************************

265. KEGYELEMBŐL LÉPHETÜNK BE

Kegyelemből léphetünk be szent jelenlétedbe,
Nem saját érdemeinkből, csak Jézus vérével.
Jelenlétedbe hívsz most, hívsz, ó, Uram,
Kegyelem által vezérelsz, jövünk Hozzád, Uram!
Jövünk Hozzád, Uram!
Minden törvényszegésünket elvetted,
A Bárány drága, szent vérével mostál meg!

*********************************************************************

266. KENETED ÁRADJON

Keneted áradjon, keneted áradjon.
És a Szent Szellemnek nagy ereje áradjon, a kenet áradjon.
Érintsd meg, és tölts be kenet. Érintsd meg az életemet,
Hogy a Szent Szellemnek nagy ereje áradjon, a kenet áradjon.

*********************************************************************

267. KEZDETBEN VALA AZ IGE

Kezdetben vala az Ige, az Ige vala Istennél,
Minden Őáltala lett, Általa a teljesség.
Őbenne vala az élet, és az élet, az ember fénye, ó igen.
És az Ige testté lett, s lakozék miközöttünk.
Meghalt, feltámadt, most él, és az Atya jobbján ül.
Ég és föld elmúlnak, az Ő beszédei el nem múlnak.
Sziklazúzó pöröly, kétélűfegyver, élő és ható, az Ige elevenít.

*********************************************************************

268. KÉSZ AZ ÉN SZÍVEM

Kész az én szívem, Uram, Néked zeng a dalom.
Elő hát hárfa, lant, hadd keltsem fel a hajnalt.
Szent az Úr, jó az Úr, hirdetem a népek között,
Mert az Ő kegyelme felhőkig ér.
Igazság, hatalom Igéd minden egyes szava.
Szívembe rejtem el, soha el ne felejtsem.
Szent az Úr, jó az Úr, hirdetem a népek között,
Mert az Ő hűsége az égig ér.

*********************************************************************

269. KÉT IRDATLAN FA

Két irdatlan fa összeróva, nincs rajta semmi-semmi szép,
De kétezer esztendő óta, szór fényt egész világra szét.
Csodás erő árad belőle, mint titkos hang, ha szólna rajt’.
Hiába próbálsz futni tőle, szíven ragad és fogva tart.
[Ref.:] Honnét e fény, mely szétsugárzik,
Honnét e titkos, e titkos szent erő.
A Golgotán ragyog, világít,
Isten szívéből értünk tör elő.

Ítélet, szeretet, e kettő ott a kereszten egyesült.
Miérettünk átokká lett Ő, kiben az Írás teljesült.
Isten haragja súlyt a bűnre, s Reá, ki bűnünk fölvevé.
A kereszten hallgatva, tűrve, járult a sújtó kéz elé. [Ref.]
A vér, a Jézus drága vére, gyógyító balzsam, szent erő,
Bűnünket Ő elmosta véle, kegyelmével elénkbe jő,
Szeretve szívünk megragadja, szent fénye ég felé mutat,
Szól a keresztről hívó hangja. Ó, jöjj, s add át Néki magad! [Ref.]

*********************************************************************

270. KIÁLTUNK AZ ÚRHOZ

[Ref.:] Kiáltunk az Úrhoz,
Mert méltó, hogy Őt dicsérjük!
Szabaddá tesz engem!
Szabaddá tesz engem az ellenségtől!

*********************************************************************

271. KICSI GYERMEKKÉNT

Kicsi gyermekként úgy vártuk a Karácsonyt,
A sok ajándékot, amit kaptunk, s nem értettük igazán,
Hogy a legszebb ajándékot egy gyermek
Hozta el ezen az éjszakán.
[Ref.:] Érettünk áldozta életét, érettünk hordta súlyos keresztjét,
Ő odaadott mindent, mit adni tudott; az embernek célt mutatott.
Ahogy az évek teltek, jobban értettük, hogy mit jelent nekünk
Ez az ajándék, hogy az Isten Fia szenvedett és megfeszíttetett,
Mert szeretett, mert szeretett, mert szeretett, mert szeretett. [Ref.]
Most már tudom, én is miért élek!
Már nem félek: átadom egész életem.
A szavak az ajkamon, örömöm, bánatom,
Mindenem az Övé, az Övé!
Hisz érettem áldozta életét, érettem hordta súlyos keresztjét,
Ő odaadott mindent, mit adni tudott, és nekem is célt mutatott.
Nekem is célt mutatott!

*********************************************************************

272. KIK TÉGED SZERETNEK

Kik Téged szeretnek, tündököljenek,
Mint a kelő Nap az Ő erejével.
Tündököljenek, szórják fényedet,
Ragyogtassák fel dicsőséged.
Kik Téged szeretnek, olyanok legyenek,
Mint a hajnal fénye, mely halad csak előre.
Egyre előbbre, fényről fényre,
Míg elér a teljes délre.

*********************************************************************

273. KIRÁLY VAGY

Király vagy, Király vagy, Jézus Király. [2x]
Most felemeljük a szívünket,
Most felemeljük kezeinket,
Trónod elé járulunk, imádunk Téged!

*********************************************************************

274. KÖNYÖRGÜNK NYUGALMADÉRT

Könyörgünk nyugalmadért, Isten városa,
Kiöntetik rád az üdvösség, közel órája!
Örömének hallatszik, ujjongnak fiaid,
Amikor Királyod közted lesz, megnyílnak kapuid!
[Ref.:] Shalom, shalom Jeruzsálem, béke veled!
Eljön hozzád majd a Messiás és letörli könnyeidet!
Közel hozzád Megváltód, nagy az Ő kegyelme,
Minden bánatod és gyötrelmed, Ő átélte,
Hűséges az árvához és a megvetetthez,
Karja most is erős, hatalmas, hogy rajtad segítsen! [Ref.]

*********************************************************************

275. KÖSZÖNÖM, JÉZUS!

Köszönöm, Jézus, köszönöm, Jézus!
Köszönöm, Uram, hogy szeretsz engem!
A Golgotára ment és meghalt értem. Köszönöm, Uram…
A harmadik napon Ő feltámadott. Köszönöm, Uram…
Ó, hallelúja, ó, hallelúja! Köszönöm, Uram…

*********************************************************************

276. KÖSZÖNÖM, JÉZUS, VÉREDET

Köszönöm, Jézus, véredet. [4x]
Erő van Jézus vérében. [4x]
Tiszta lettem vérétől. [4x]
Gyógyulás van vérében. [4x]

*********************************************************************

277. KÖSZÖNÖM ÚR JÉZUS KRISZTUS

Köszönöm, Úr Jézus Krisztus,
Szeretlek Úr Jézus Krisztus,
Te vagy az Uram, nincs más nékem.
Szolgállak egész életemben,
Uram, Jézus Krisztus.

*********************************************************************

278. KRISZTUS ELVETTE BŰNÖMET

Krisztus elvette bűnömet, a keresztre vitte fel,
Ő hordozta el az összes betegségemet,
Sebeivel gyógyultunk mi meg!
[Ref.:] Az Ige él és működik bennem,
Hatalmasan működik bennem,
Hitben járok, s nem nézek a körülményekre,
Az Ige él és működik bennem!
Elhagyott volt és megvetett, a fájdalmak férfia,
Ő hordozta el az összes betegségemet,
Sebeivel gyógyultunk mi meg! [Ref.]
Hallásból jön az igaz hit,
Úgy növekszik, mint egy mag,
Hatalmat vesz szívemben és gyümölcsöt terem,
Az Ige él és működik bennem! [Ref.]

*********************************************************************

279. KRISZTUS MEGVÁLTOTT A TÖRVÉNY ÁTKÁTÓL

Krisztus megváltott a törvény átkától! [4x]
Ábrahám áldása enyém a Krisztus Jézusban! [4x]

*********************************************************************

280. KRISZTUS MENNYEKBŐL LESZÁLLOTT

[Ref.:] Krisztus Mennyekből leszállott [3x], és köztünk lakott!
Zengj Néki ma hallelúját [3x],
Ő dicsőséges Úr!
Elküldte közénk szent Fiát az Úr, feláldozta értünk,
Ő lett váltságul! [Ref.]
Eljött miközénk, bűnben nem hagyott, elhozta a békét,
Mert Ő megváltott! [Ref.]

*********************************************************************

281. KRISZTUS ÚJJÁTEREMTETT

Krisztus újjáteremtett, halálból Ő kimentett,
Kegyelmében nyugszom meg én!
Kicsordul már a szívem, megújul Szelleme bennem,
Kegyelmében nyugszom meg én!
[Ref.:] Dicsérlek én, Uram, dicsérlek boldogan!
Így zengem el, hogy mit tettél velem!
Határtalan az öröm, hogy Szellemed az erőm,
Kegyelmedben nyugszom meg én!