282. LÁTTAM AZ URAT

[Ref.:] Láttam az Urat, láttam az Urat,
Magas és felemeltetett királyi székben,
Palástja betölti az egész templomot.
Angyalok kiáltják [3x]: „Szent az Úr!” [Ref.]
Glóri-hallelúja [3x], szent az Úr!

*********************************************************************

283. LEGYEN A DICSŐSÉG TIÉD
Legyen a dicsőség Tiéd, emelkedjél fel,
Ragyogjál, tündököljél, én alábbszállok,
Ki voltam, nem is fontos már, mert Jézus bennem nagy Király,
Utam végén vár Ő rám!
Minden érdem Téged illet meg, Jézus,
Minden térd Néked hajol meg, csodás Jézus,

Igéd vegyen hatalmat minden szívben és házban,
A falvakban, városokban!
Imádlak Jézus, imádlak Jézus, aki voltál, aki vagy, s eljövendő!

*********************************************************************

284. LEGYEN AZ ÚR SEGÍTSÉGÜL NÉKED

Legyen az Úr segítségül néked!
Legyen az Úr jó reménységed!
Jöjjön feléd irgalmával, jöjjön szabadításával,
Jöjjön, és érintse meg szíved! [2x] (Ó, ó, ó) [elölről újra]
Jézust kiáltsd Királlyá [3x], Őt!

*********************************************************************

285. LEGYEN ÁLDÁS AZ ÚTON

Legyen áldás az úton, amit ma kezdtek el,
Legyen veletek az Isten, kérjük, kísérjen el.
Kérjük, oltalmazzon meg, és adjon néktek erőt,
Utatokon vezessen, formáljon, szeressen, legyen őrizőtök Ő!
Legyen áldás az úton, amit ma kezdtek el,
Öröm kísérjen végig, és béke töltsön el!
Legyen boldog éltetek, és mindig az Övé!
Szívünkből szeretünk, imában kísérünk éltetek célja felé!

*********************************************************************

286. LEGYETEK ERŐSEK AZ ÚRBAN

[Ref.:] Legyetek erősek az Úrban, hatalmas erejében. [2x]
Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság,
Békesség, Szent Szellem által való öröm. [Ref.]
Elfáradnak az ifjak, meglankadnak a legkülönbek,
De akik az Úrban bíznak, erejük megújul,
És szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk.
És szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk.
Futnak, és nem fáradnak, járnak, és nem lankadnak,
Futnak, és nem fáradnak, járnak, és nem lankadnak el. [Ref.]
Szeresd az Urat teljes szívedből, szeresd az Urat teljes elmédből,
Szeresd az Urat minden erődből, szeresd Istened!

*********************************************************************

287. LEJÖTT AZ ÉGBŐL

Lejött az égből, csuda fényességből,
Isten a nagy Király, Jézusban földre szállt.
Jászolban szülték, övéi nem tűrték,
Szenvedett vétkünkért a Golgotán.
[Ref.:] Ó, hogy imádjam! Szeressem, áldjam!
Élet és napfény, mindenem Ő!
A nagy Teremtő lett Üdvözítőm,
A teljes Isten Őbenne volt.
Ó, mily lehajlás! Micsoda megváltás!
A halál éjjelén, mikor már nincs remény.
Elhagyta trónját, maga Isten szolgált,
Megküzdött győztesen a lelkemért! [Ref.]
Önként jött értem, hordta testem, vérem,
Megszűnt a nagy titok, emberként itt lakott.
Értem folyt vére, felismertem végre,
Megtudtam: Te vagy az örök „VAGYOK”!
Téged imádlak, szeretve áldlak,
Élet és napfény, Te vagy nekem.
Te vagy Teremtőm, és Üdvözítőm,
A teljes Isten, s Benned: „VAGYOK”!

*********************************************************************

288. LELKEM ÁLDD AZ URAT

[Ref.:] Lelkem, áldd az Urat!
Egész bensőm, dicsérd az Ő szent nevét!
Oly nagy dolgot tett az Úr, oly nagy dolgot tett az Úr!
Életét áldozta fel érettem. Ezért, hát… [Ref.]
Nagy a Te neved, Uram, nagy a Te neved, Uram!
Szent a Te neved, igen, felséges! Ezért hát… [Ref.]

*********************************************************************

289. LEOLDOZTAD GYÁSZRUHÁMAT

Leoldoztad gyászruhámat, körülvettél örömmel,
Elűzted szívem bánatát, ó, Mesterem.

[Ref.:] Ezért zengjen örökké a szívemben
Rólad a dicséret, Uram, én Istenem.
Megmértél szent mérlegeddel, kegyelmed nagyobb volt.
Letörted szívem zárait, szabad vagyok.

*********************************************************************

290. LÉGY AZ ÚR

Légy az Úr, szívemben légy az Úr,
Légy az Úr, teljesen légy az Úr.
Hódítsd meg szívem (hódítsd meg szívem)!
Küldd országod el (küldd országod el)!
Trónod állítsd fel (trónod állítsd fel)!
Munkáld tervedet.

*********************************************************************

291. LÉGY TE AZ ELSŐ

Légy Te az első nékem, irányítsd életem,
Szellemeddel töltsd be szívem,
Újíts meg teljesen, többé nem kell félnem,
Ha nem maradsz énbennem, az életem üres.
[Ref.:] Istenem úgy kérlek, légy az éltem fénye,
Irányítsd a léptem, és tölts be szívemet.
Tudom, hogy tested vérzett, kínok közt szenvedett,
A Golgotán folyt véred, eltörli bűnömet.
Most már értem, miért tetted, ha elhagy minden ember,
Te itt vagy mellettem. [Ref.]

*********************************************************************

292. LÉNYED ÉRINT

Lényed érint, érzem, átjár, Isten Szelleme,
Kérlek, tölts be most, tölts be teljesen!
Jövök Hozzád, Téged várlak, hiszek Benned,
Élő vízfolyam, gyere, tölts be most!
Kegyelmed járja (mossa) át szívem teljesen.
Szellemed ömöljön, folyjon, úgy vágyom Rád.
Szeretlek, imádlak, szükségem van Rád!
Szeretlek, imádlak, szükségem van Rád!

*********************************************************************

293. MA AZ ÚRNAK LEGYEN DICSŐSÉG

Ma az Úrnak legyen dicsőség az Ő egyházában.
Ma az Úrnak legyen dicsőség, most és mindörökké!
Minden szív, minden száj, zengje hát: dicsőség,
Ma az Úrnak legyen dicsőség, most és mindörökké!