294. MAGASZTALJUK SZENT NEVED, Ó, URAM

Magasztaljuk szent neved, ó, Uram,
Magasztaljuk neved, ó, Uram,
Felemeljük és dicsérjük örökké!

*********************************************************************

295. MAGASZTALLAK, HATALMAS ISTEN

Magasztallak, hatalmas Isten, méltó vagy, hogy imádjalak!
Magasztallak szent, égi Bárány, dicsérlek, drága Édesatyám!

*********************************************************************

296. MEGÉRINTED SZÍVÜNKET

Megérinted szívünket, új reménnyel töltöd meg.
Tőled megkaptunk mindent, Téged imádunk!
Megvigasztalsz bennünket, új reménnyel töltesz meg.
Tőled megkapunk mindent, Téged imádunk!
Ünnepeljük ma Jézust! Övé a teremetett világ!
Ünnepeljük kegyelmét, tapssal és tánccal dicsérd hát!

*********************************************************************

297. MEGGYÓGYÍTOD, AKI SZENVED

Meggyógyítod, aki szenved, mennyei erővel,
S a fájdalmas szívűt betöltöd örömmel.
Úr Jézus, életünk fölött végy teljes uralmat,
Hogy szent népedhez méltón várjuk nagy napodat.
[Ref.:] Uram, éhezem igazságodat,
Szomjazom Szent Szellemed vizét.
Jézus, töltsd tele lámpásomat,
Hadd világítson, míg visszatérsz.

Szent Szellem, erősíts meg, újíts meg friss kenet,
Hogy megtegyem akaratod, adj még több kegyelmet,
Hogy hűséggel harcoljam meg a hit nemes harcát,
S utam végén meglássam az én Uram arcát. [Ref.]

*********************************************************************

298. MEGHAJLOK TRÓNOD ELŐTT

Meghajlok trónod előtt, dicsérlek én, hisz Te teremtettél,
Uram, hálám Tiéd, dicsérlek örökké.
Kereslek én minden napon, szívemet Eléd hozom, ó Uram,
Minden hálám Tiéd, dicsérlek örökké.
Hallelúja, hallelúja, hallelúja, dicsőség Neked!

*********************************************************************

299. MEGHALLOTTAM LÁGY SZAVAD

Meghallottam lágy szavad, megérintetted a szívem.
Felismertem Benned Isten szent Fiát; Jézus, Jézus!
Elhagytam a világ dolgait, mert úgy szerettél Te engem.
A Golgotán folyt vér tisztára mosott, örök élet örökségem,
[Ref.:] Örül az én szívem, mert velem van Mesterem.
Ő irányíja minden léptemet.
Örül az én szívem, mert velem van Mesterem,
Hozzá kiált szívem, lelkem.
Ő él bennem, Ő él bennem! Ő él bennem, Ő él bennem!

*********************************************************************

300. MEGHÍVTÁL JÉZUSOM

Meghívtál Jézusom, látod, itt vagyok,
Asztalodnál ünnepeljük ezt a szép napot.
Nincsen az ég alatt Nálad jobb barát,
Életemnek minden napján hűleszek Hozzád!
Világ Teremtője, Ő a Szeretet,
A Mennyei Atya hívott titeket.
Tiétek a mennybolt és a nagyvilág,
Érted küldte földre drága szent Fiát!

*********************************************************************

301. MEGLÁTTUK HÁT MI AZ IGAZSÁG

Megláttuk hát mi az igazság, forró könnyeinken át,
Megismertünk Tégedet, Te vagy az általszegezett,
Az egyetlen vagy, és nincsen más, Te vagy a Messiás,
Örökké fogunk áldani, hogy meg tudtál bocsátani.
Dicsérjük szívünk mélyéből, és teljes lelkünkből,
Mert meghalt helyettünk, akit elvetettünk.
Mily fényes vagy Hajnalcsillag, szent Oroszlán, gyönyörűBárány,
Szép Szegletkő, Üdvözítő, Szabadító, és Megbocsátó, Megváltó.
Vétkeinket Ő hordozta el, örvendezz Izrael,
Téged ünneplünk Király, dicsérjen minden száj,
Meghajoljon minden térd, s hódoljon minden név,
Mert neve ékes és pompás, Ő az Úr, és nincs más.
Mily ragyogó dicsősége, uralmának soha nem lesz vége.
Ő szült minket, s tett élővé, s mi hálából dicsérjük örökkön-örökké.
Na, na, na…

*********************************************************************

302. MEGTART ENGEM… AZ ÉN URAM

Megtart engem [3x] az én Uram.
Megtart engem [3x] az én Uram.
Hallelúja! [4x]
Szeret engem [3x] az én Uram.
Szeret engem [3x] az én Uram.
Hallelúja! [4x]
Békességet, üdvösséget, adott nékem az én Uram. [2x]
Hallelúja! [4x]

*********************************************************************

303. MEGTÖRT A TESTE

Megtört a teste énértem is, kiomlott a vére teérted is!
Vállalta értünk a Golgotát, a bűnök terhét, a kínhalált!
Megtört a teste énértem is, kiomlott a vére teérted is!
Kenyérben, borban emlékezünk, meghagyta Jézus, hogy így tegyünk!
Megtört a teste helyettem is, kiomlott a vére helyetted is!

*********************************************************************

304. MEGVÁLTOTTÁL MINKET, ÚR JÉZUS

Megváltottál minket, Úr Jézus, megváltottál minket Úr Jézus,
Megváltottál minket, Úr Jézus, dicsőség Néked, ó, Istenünk.

*********************************************************************

305. MENJETEK BE KAPUIN

Menjetek be kapuin hálaadással, tornácain át dicséretekkel! [2x]
Mert jó az Úr, örökkévaló kegyelme,
És hűsége megmarad mindörökre!

*********************************************************************

306. MENJÜNK AZ ÚR ELÉ

Menjünk az Úr elé, menjünk hálával, hálának áldozatával,
Dicsérjük mindig Őt, dicsérjük nevét, végtelen hatalmas kegyelmét.
Jézus, Jézus, Te vagy az Úr, Jézus, Jézus, Te vagy az Úr.

*********************************************************************

307. MENJÜNK FEL SIONBA

Menjünk fel Sionba, menjünk fel Sionba,
Menjünk fel Sionba, a mi Istenünk városába.
[Ref.:] Zeng a hallelúja, zeng a hallelúja,
Zeng a hallelúja, mert öröm van az Úrban!
Király van Sionban… [Ref.]
Tapsolnak Sionban… [Ref.]
Táncolnak Sionban… [Ref.]
Jézus a Király Sionban… [Ref.]

*********************************************************************

308. MENJÜNK MOST EGYÜTT AZ ÚRHOZ

Menjünk most együtt az Úrhoz, mennyei trónjához,
Örömmel lépjünk elébe, kiáltsuk: Nagy az Ő neve!
Dicsérje Őt a hangszerek hangja, Néki szóljon minden dal.
Dicsérje Istent a Menny és a Föld, hálaáldozat szálljon Hozzá föl.
Mert az Isten jó, mert az Isten jó.
Igen, Isten jó, az Ő kegyelme örökké tart.
Jézus az Úr, legyen áldott, Teremtője mindennek.
Táncoljunk együtt Előtte, emeld fel kezed, és szívből énekelj.

*********************************************************************

309. MENNYEI ATYÁM, ÁLDALAK TÉGED

Mennyei Atyám, áldalak Téged,
Kegyelmet adsz vétkes gyermekednek.
Világítsa meg a lelkemet bölcsességed és szereteted.
[Ref.:] Dicsőség a Menny Urának, a hatalmas Istennek!
Szeretet áradjon ki, minden érző embernek!
Drága Jézusom, imádlak Téged,
Te legyél Ura egész életemnek,
Mert megváltottál, Hozzád tartozom.
Örömmel várom a Te Országod. [Ref.]

*********************************************************************

310. MENNYEI ATYÁM, SZERETÜNK TÉGED

Mennyei Atyám, szeretünk Téged, Néked adunk örök dicsőséget,
A Te királyságod mily csodálatos, oly jó, hogy Hozzád tartozunk!
Áldott légy, Uram, mindörökké, aki voltál, aki vagy, és aki eljő,
Áldott légy, Uram, mindörökké, a szívünk Téged imád!

*********************************************************************

311. MENNYEI SZENT TŰZ GYÚLT SZÍVEMBEN

Mennyei szent tűz gyúlt szívemben, mint nap lángolt fel!
Buzgóság tölt be, úgy ég bennem, mert Jézus tüze sosem alszik el.
Ó, hallelúja, hallelúja, ó, hallelúja, mert Jézus tüze sosem alszik el!

*********************************************************************

312. MERT ÚGY SZERETTE ISTEN EZT A VILÁGOT

Mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte! [2x]
Mindaz, aki Őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen! [2x]

*********************************************************************

313. MÉG NEM IS ÉLTEM ÉN

Még nem is éltem én, Te már úgy szerettél,
Hogy esendő emberként eljöttél,
Nem vártad meg azt, hogy Hozzád kiáltsak,
De megengedted, hogy halljam hangodat.

[Ref.:] Zengjen hát a hálám, Neked,
Zengjen hát a hálám a keresztért,
Zengjen, hát a hálám Neked, mert Te eljöttél,
Hogy megkeress és megmentsél.

*********************************************************************

314. MÉLTÓ A BÁRÁNY

Méltó a Bárány, hogy vegyen dicsőséget,
Hódolatot áldást és tisztességet. [2x]
Szent az Ő neve örökké! [3x] (Hallelúja!)

*********************************************************************

315. MÉLTÓ, MÉLTÓ A BÁRÁNY

Méltó, méltó a Bárány, hogy nevét zengje, áldja a Föld!
Legyen tisztesség, erő, áldás, annak, aki volt, aki van, s eljő!
Méltó, méltó a Bárány, hogy nevét zengje, áldja az Ég!
Leszállott a mennyei fényből, hogy odaadja életét a bűnös emberért!

*********************************************************************

316. MÉLTÓ, MÉLTÓ, MÉLTÓ A BÁRÁNY

Méltó, méltó, méltó a Bárány! [2x]
Méltó a Bárány, hogy vegyen erőt, tisztességet és imádást.
Előtte népek hajolnak meg, országa örökké áll.

*********************************************************************

317. MÉLTÓ, TE VAGY MÉLTÓ

Méltó, Te vagy méltó, Királyom, Megváltóm, Te vagy méltó!
Méltó, Te vagy méltó, Királyom, Megváltóm, imádlak én.
Szent vagy, igen szent vagy…
Jézus, ó, Jézus…

*********************************************************************

318. MÉLTÓ VAGY, HOGY DICSÉRJÜNK

Méltó vagy, hogy dicsérjünk!
Méltó vagy, hogy dicsérjünk!
Leborulunk Előtted és imádunk Téged!
Méltó vagy, Uram méltó vagy,
Méltó vagy, hogy dicsérjünk!

*********************************************************************

319. MÉLTÓ VAGY TE

Méltó vagy Te, méltó vagy Te, méltó vagy Te, Urunk.
Hogy leboruljunk, Néked hódoljunk, áldjunk és imádjunk!
Mert hatalmad szavára lettek az egek, a föld és a mindenség.
Szent jókedvedből életet adtál, dicsőítünk mindörökké.

*********************************************************************

320. MI ATYÁNK, ISTEN

Mi Atyánk, Isten, aki vagy a Mennyekben,
Szenteltessék meg a Te neved,
Jöjjön el országod hozzánk a földre,
A Te akaratod legyen meg!
Minden napon add meg kenyerünket,
És bocsásd meg vétkeinket,
Mint ahogy mi tesszük ellenségeinkkel,
A gonosztól szabadíts meg.
Mert Tiéd az ország, Tiéd a hatalom,
S a dicsőség most és örökké,
Mert a Föld megismer, teljes lesz neveddel,
Ahogyan a tenger vizekkel.

*********************************************************************

321. MI DICSÉRÜNK, JÉZUS

Mi dicsérünk, Jézus, Te vagy Mesterünk,
Te koszorúzol meg, ha célba érünk,
Te erősítesz meg, Te oltod szomjunk,
Te hordozod terhünk, míg révbe jutunk.
Futunk, és nem lankadunk soha, nem fárad a lábunk,
Nem tévesztjük el a célt, s az úton bátran járunk.

*********************************************************************

322. MI EGY NAGY ISTENT SZOLGÁLUNK

Mi egy nagy Istent szolgálunk. [2x]
Angyalok meghajolnak, Menny és Föld imádja.
Mi egy nagy Istent szolgálunk.

*********************************************************************

323. MIELŐ TT A VILÁG MEGLETT
(ÁRONI ÁLDÁS)

Mielőtt a világ meglett, Ő már téged eltervezett,
Téged Ő már akkor szeretett.
Testedet Ő alkotta, lelkedet Ő formálta,
Azért vagy, mert Ő akarta.
[Ref.:] Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged Ő!
Világítsa meg rajtad arcának fényét, és könyörüljön terajtad Ő.
Fordítsa tereád az Úr az Ő orcáját, adjon tenéked békességet,
És hozza el az Ő országát. (És árassza rád irgalmát.)
Mikor elszakadtál Tőle, Ő utánad jött e földre,
Helyetted Ő ment keresztre.
A halálból kihozott, sebeiben meggyógyított,
Vérével tisztára mosott. [Ref.]
Megmentette életedet, Tőle kaptál új életet,
Mert Ő maga a Szeretet.
Ő a te Édesapád, országa a te hazád,
Míg odaérsz, Ő vigyáz reád. [Ref.]

*********************************************************************

324. MILY SZÉP, ÉS MILYEN GYÖNYÖRŰ

Mily szép, és milyen gyönyörű, a szenteknek egysége!
Felfrissít, mint lágy harmatcsepp, mint fejről csorduló friss kenet.
[Ref.:] Oly jó, oly jó, hogyha szent egységben, béke árad szét!
Oly jó, oly jó, a szeretetben élő közösség!
Folyam, mely mindent elsodor, mikor köztünk van Jézus.
Kiosztja Atya és Fiú az örök élet gazdag áldását. [Ref.]

*********************************************************************

325. MILY SZÉPEK, JERUZSÁLEM, A SÁTRAID

[Ref.:]
Mily szépek, Jeruzsálem, a sátraid,
Az Úr vezesse lépted, és álmaid.
Boldog az a város, kit az Úr vezet,
Vezesd igazságra, Uram, népedet.
Végső üzenetként elküldte Fiát,
Hogy Benne dicsőítse meg Önmagát,

Higgyetek Benne, Ő a Messiás,
Elvégeztetett már, ne várjatok mást! [Ref.]
Láttam Őt eljönni a felhőkön,
Egy álom megmutatta a jövendőt,
Vesd el hát magadtól szíved kövérségét,
Mert Jézus elvette mindenki vétségét. [Ref.]

*********************************************************************

326. MIN DEN IDŐ BEN ÁL DOM

Min den idő ben ál dom, di csé rem az Urat,
Ma gasz ta lom az Ő ne vét.
Hall ják ezt a sze gé nyek, és együtt örül nek,
Si et ve asz ta lá hoz ül nek!

[Ref.:] Érezd és lásd, hogy jó az Úr, ke gyel me
Az Őt fé lő kön meg ma rad örök kön-örök ké!
Érezd és lásd, hogy jó az Úr, kiáltasz,
Mert közel van Ő hozzád, válaszol!
Meg ke res tem az Urat, s meg hall ga tott en gem,
Min den fé lel mem ből ki men tett.
Aki Őreá néz, annak lel ke fel vi dul,
És ar ca szé gyentől el nem pi rul! [Ref.]
Az Úr an gyala tábort jár az Őt fé lők kö rül,
S meg sza ba dít ja Is ten az Ő né pét.
Az orosz lá nok szűköl köd nek és éhez nek,
De az Őt ke re sők bő ség ben él nek! [Ref.]

*********************************************************************

327. MINDEN, MI ÉL, CSAK TÉGED HIRDET

[Ref.:] Minden, mi él, csak Téged hirdet,
Minden dicsér, mert mind a műved,
Azzal, hogy él, ezt zengi Néked,
Dicsérlek én, dicsérlek Téged!
Dicsér az ég, Nap, Hold és csillagok,
Fény és sötét, nap, éj és hajnalok,
Dicsér a szél, felhő és hóvihar,
A víz s a tűz megannyi tiszta dallal! [Ref.]

Dicsér a föld, dicséri szent neved,
Mint jó anyánk táplál, s ad eledelt,
Virág, gyümölcs, zöld fű, fa, hegyvidék,
Tó és folyó, síkság és büszke bérc! [Ref.]
A nagyvilág létével énekel,
Szavukra vár, hogy hangja dal legyen,
Zengjük tehát ég és föld énekét,
Zengjük velük: nagy Isten áldott légy! [Ref.]

*********************************************************************

328. MINDEN NAP, MINDEN ÉJEN ÁT

Minden nap, minden éjen át meghallom az Úr (Jézus) szavát.
Minden perc, egész életem Jézusé, Övé dicséretem.
Minden nap, minden éjen át meghallom a Jó Pásztor hangját.
Te vagy az Úr, Veled a mindenség betölt.
Te vagy az Úr, Általad minden hegy ledőlt.
Hálát szól szívem, hálát szól Néked,
Hálám zeng Néked Istenem, hallelú-hallelúja!
Hálám szól Néked, hálám zeng Néked, hallelú-hallelúja!

*********************************************************************

329. MINDEN NAP VELED LESZEK

Minden nap veled leszek, fogom a kezed,
Csak őrizd meg mindig tisztán a szíved,
El nem hagylak téged, el nem távozom,
Kiáltasz hozzám, és én meghallgatom,
Hát ne félj, én népem, hisz tiéd az örökségem,
Ne félj, és ne lankadj el, hisz neked győznöd kell!

*********************************************************************

330. MINDEN VALÓSÁG LEHET

Min den va ló ság le het, hogyha bí zol Is ten ben!
Ál mod va ló ság le het, csak hi ted sza vá ba vesd!
Hall gat ván az Úr nak szó za tát, bár mi gon dunk volt is, mes sze száll!
Hát Ben ne bízz, csak Ben ne higgy, Is ten sza vá ban bízz!
Mert bár mi szép, és bár mi jó, Is ten nel minden meg le het,
Csak bízz!

*********************************************************************

331. MINDENRE VAN ERŐM A KRISZTUSBAN

Mindenre van erőm a Krisztusban, ki engem megerősít.
Nem erővel, nem hatalommal, hanem az Ő Szellemével.
Az Úr öröme a mi erősségünk.

*********************************************************************

332. MINDNYÁJAN VÉTKEZTEK

Mindnyájan vétkeztek, mindnyájan elestek,
És egy ember sem akadt, aki hűséges maradt.
Erőszak, gyilkosság, minden utad hazugság.
Eljön az ítélet, mert nem kellett az élet.
Térjetek hozzám, hogy megtartassatok,
Egész világ határai!
Mert én vagyok, én vagyok az Isten,
És nincsen más, aki meg tudna szabadítani.
Elhagytál, megcsaltál, a hűségben megfáradtál.
Istened a világ lett, elfoglalta szívedet.
Mégis az enyém vagy, szívemben hordozlak,
Soha el nem felejtlek, újra összegyűjtelek.
Önmagamért, csak magamért teszem,
Mert szeretlek, mert szeretlek.
Meggyógyítom az álnok szíveket,
S hozzám hűséges népet teremtek.
Légy bátor, készen állj! Légy erős, légy szilárd!
Ne félj, érted harcolok, és majd győzelmet adok!
Indulj hát, és ne várj! Az úton vigyázz, meg ne állj!
Vigasztaljad népemet, fordítsd hozzám szívüket!
Mert vizet öntök a szomjúhozóra, folyóvizet a szárazra.
Kitöltöm Szellemem a te magodra, s áldást árasztok utódaidra.

*********************************************************************

333. MINT AZ ASSZONY

Mint az asszony az Ő ruhája szegélyét, megragadjuk az Úr jelenlétét,
Mint a vak koldus az út szélén, kiáltunk, s futunk az Úr elé:
És hirtelen egy mennyei kéz megáld, Jézus az, aki megsegít.
És hirtelen a mennyei erő leszáll, Jézus jön, s meggyógyít.

*********************************************************************

334. MINT SZARVAS HŰS VÍZFORRÁSRA

Mint szarvas hűs vízforrásra, úgy szomjazik lelkem Rád!
Vágyódom az élő Isten után, hogy mehessek Hozzád.
Miért csüggedsz el én lelkem, hisz pajzsod Ő és támaszod!
Bízz az Úrban, mert karja megszabadít, és hálával áldozol.

*********************************************************************

335. MIT IS MONDHATNÉK

Mit is mondhatnék, Te vagy, ki megváltottál,
Drága véreddel hófehérre mostál.
Mindenem lettél, Tiéd az egész lényem,
Ég a tűz bennem, csak Érted élek már!
Minden nap, Uram, ráállok Igédre,
Téged hívlak, légy a segítségem,
Vezess hát engem tovább a keskeny úton,
Add, hogy életem, a világban tüzet gyújtson.
[Ref.:] Minden nap csak Érted élek,
Minden nap követlek Téged,
Minden nap Veled járok, Uram!
Csak Érted élek minden nap [3x], Uram!

*********************************************************************

336. MOST KELJETEK FEL

Most keljetek fel még ti csendesek mind, és együtt örvendjünk boldogan!
Egy újszülött kisgyermek reánk tekint, az égi béke közöttünk van.
[Ref.:] Hallelúja, Isten nem hagy el!
Hallelúja, Jézust küldte el!
Csak Ő ad erőt, újulást,
Csak Ő ad reményt, bíztatást!
Most sietve kardotok dobjátok el, e béke mindig velünk marad.
A beteljesült Ige itt van közel, hogy Isten végleg kegyelmet ad! [Ref.]
Te halál árnyában is megtalált nép, most Jézus fénye világít át.
Ő begyógyítja a világ minden sebét, Ő irgalmat hoz, vigasztalást! [Ref.]

*********************************************************************

337. NA-NA-NA-NA-NAN-NA…

Na-na-na-na-nan-na, na-na-na-nan-na,
Na-na-na-na na-na-na-na. [2x]
Jézus Király, és én magasztalom, Jézus Király, és dicsérem nevét.
Legyen életünk és dicséretünk, kedves illat Előtte!