361. OLY JÓ BENNED BÍZNI, JÉZUS

Oly jó Benned bízni, Jézus, oly jó mondani neved,
Oly jó Benned bízni, Jézus, együtt járni jó Veled.
[Ref.:] Jézus, Jézus én Megváltóm, oly jó tudni, hogy Te vagy,
Én Királyom, és Kőszálam, Téged várlak minden nap.
Megmentettél engem, Jézus, köszönöm, hogy szerettél,
Megmentettél engem, Jézus, a porból fölemeltél. [Ref.]

*********************************************************************

362. OLY JÓ DICSÉRNI TÉGED

Oly jó dicsérni Téged, oly jó dicsérni, úgy szeretlek.
Ó, a mindenem vagy Te, a drága szent neved magasztalom,
Ó, a mindenem Te vagy, Uram, örök dicsőség Néked.
Élet fejedelme, Jézus Krisztus, én Uram! Szívem Királya Te vagy!
Dicsérlek és áldlak Téged, dicsérlek és áldlak Téged! [2x]
Megváltóm, ó, jöjj, ó, jöjj hamar!

*********************************************************************

363. OLY JÓ NÁLAD, URAM, OLY JÓ

Oly jó Nálad, Uram, oly jó, oly jó.
Dicsérlek, Istenem, hálát zengek Néked.
Áldom szent neved örökké, míg élek.
Megmutattad hűséged, mely örökkévaló.
Békességed enyém lett és szívem Néked dalol.
Oly jó Nálad Uram, oly jó, oly jó.
Nem a félelemnek szellemét adta Nékem az Isten.
Hanem Szellemének erejét, hogy Őt hirdessem.
Szerelmével megelégít, bölcsességre megtanít.
Én Istenem, halld énekem.

*********************************************************************

364. OLYAN EGYSZERŰ… AZ ISTEN IGAZSÁGA

Olyan egyszerű, olyan egyszerűaz Isten igazsága.
Olyan egyszerű, olyan egyszerűaz Isten igazsága.
Olyan egyszerű, olyan világos az Isten rendelése.
Gyönyörködöm, gyönyörködöm!

*********************************************************************

365. OLYAN JÓ, SZENT AZ ÚR

Olyan jó, szent az Úr,
Olyan hű, és nagy Ő,
Békesség Királya örökké!
Ő az Út, Igazság, Élet, Feltámadás,
Csodálatos Tanácsos, erős Isten,
Kezdet s Vég, Ő minden, Ő minden!

*********************************************************************

366. OSZE SHALOM

Osze shalom bimbromáv, hújá ászé shalom álénu,
Vö ál koljiszrael, vö imru, imru! Ámen!
[Ref.:] Já ásze shalom, já ásze shalom,
Shalom álénu vö ál kol jiszrael! [4x]
Békesség van fenn, a Mennyben,
S békesség a mi szívünkben!
Békét ad majd az Úr Izraelnek is! Ámen!
[Ref.:] Béke legyen! Béke legyen!
Adj békességet Izrael népének! [4x]

*********************************************************************

367. OTT A VIA DOLOROSÁN

Ott a Via Dolorosán, Jeruzsálem utcáján,
Ahol Megváltónk a Golgotára ment,
Tolongott a tömeg, pribékek vonszolták a vesztőhelyre.
Háta ütésektől vérzett, fején töviskorona,
Minden lépés újabb kín és fájdalom,
A világ összes bűne nyomta vállát a kereszt súlya alatt.
[Ref.:] Ott a Via Dolorosán a szenvedésnek útján,
Ott járt némán, győztesen a Bárány,
Felvette a keresztet, szeretett téged, s engem.
Ott a Via Dolorosán hordozta bűnünket.
A tisztító vér, az engesztelés
Jeruzsálem szívén át áradt felénk! [Ref.]

*********************************************************************

368. OTT AKAROK LENNI, AHOL TE VAGY

[Ref.:] Ott akarok lenni, ahol Te vagy, minden nap jelenlétedben.
Nem akarlak távolról látni, vonj Magadhoz közel!
Ott akarok lenni, ahol Te vagy, vezess ösvényeden engem.
Taníts meg a mennyei útra, tölts be Szent Szellemeddel!
Mert Nálad lenni oly jó, nincs ahhoz hasonló!
Asztalod terítve, átjár dicsőséged fénye!
Együtt Veled – ez tesz csak boldoggá engem!
Erre szomjazom, ezután vágyódom én. [Ref.]
Ó, Istenem, Te vagy erősségem, énekem,
S mikor megérint Szellemed, új dal fakad szívemben:
Ott akarok lenni, ahol Te vagy, minden nap jelenlétedben,
Nem akarlak távolról látni, vonj Magadhoz közel!
Vonj Magadhoz, vonj Magadhoz közel! [2x]

*********************************************************************

369. Ó, A JÉZUS VÉRE

Ó, a Jézus vére, ó, a Jézus vére,
Ó, a Jézus vére hófehérre mos.
Megváltás van vérében, megváltás van vérében,
Megváltás van vérében, mert vére értem folyt.
Gyógyulás van a vérében, gyógyulás van a vérében,
Gyógyulás van a vérében, mert vére megváltott.

*********************************************************************

370. Ó, HALLELÚJA, Ő MEGVÁLTOTT

Ó, hallelúja, Ő megváltott, újjászülettem Benne.
A Bárány vére igazzá tett, teljességéből vettünk mind kegyelmet!
[Ref.:] Új teremtés lettem, újjászülettem, a régi elmúlt, újjá lettem!
Győztesnél is több vagyok Őbenne, új teremtés lettem, újjászülettem!
Nincs többé már kárhoztatásom, mert Krisztusban vagyok.
Közösségben élek már az Úrral, a bűn hatalmától szabad vagyok! [Ref.]

*********************************************************************

371. Ó, ISTENEM

Ó, Istenem, mindig Te vagy énvelem,
Mindig fogod a két kezem,
Vezetsz engem az igazság ösvényén!
Nem félek én, mert az Úr van énvelem,
Vigyázza az életem,
Karjaiba zár engem az én Istenem!
[Ref.:] Te vagy velem, óh, Istenem, mindörökké!
Szívemben élsz, Isten egyszülött Fia,
Mennynek és Földnek Ura,
A világ Megváltója, Jézus Krisztus Úr.
Dicsérlek én, drága Mennyei Atyám,
Hozzád száll minden imám,
A Mennyek országában vársz majd énreám.

*********************************************************************

372. Ó, JÉZUSUNK, SZENT A NEVED

Ó, Jézusunk, szent a neved, szent a neved!
Ó, Jézusunk, szent a neved a földön!
[Ref.:] Szent a neved, szent a neved!
Szent a neved a földön!
Drága Atyánk, szent a neved… [Ref.]
Csodás Szent Szellem, szent a neved… [Ref.]

*********************************************************************

373. Ó JÖJJ, URUNK

Ó jöjj, Urunk, jöjj, és ne késsél,
Az éj sötét, mindenhol sűrűhomály,
Fényedre vár a földkerekség.
Szabadítónk, ó, jöjj hamar, ne várj tovább.
Együtt vagyunk, együtt kiálltunk.
Szent Szellemed szól: közel az óra már,
És feltámad buzgó szerelmed.
Te vagy reményünk, Benned bízunk nagy Király.

*********************************************************************

374. Ó, Ó, ÉN HISZEK JÉZUSBAN

Ó, ó, én hiszek Jézusban, hiszem, hogy Ő Isten Fia,
Hiszem, hogy meghalt és feltámadt, bűnömért megfizette az árat!
Hiszem, hogy Ő most is itt van (Ő most is itt van), itt van közöttünk.
Kész rá, hogy meggyógyítsa az életem, és megbocsásson nekem.

*********************************************************************

375. Ó, URAM

Ó, Uram, nincs semmim, amit adhatnék Neked.
Mindenem a Tőled kapott teljes kegyelem.
Ó, Uram, a szívem és az életem Tiéd.
Ahogy vagyok, úgy jövök Eléd.

*********************************************************************

376. Ó, URAM, A TE IGÉD LÁMPÁS

[Ref.:] Ó, Uram, a Te Igéd lámpás, utamon a fényforrás!
Amikor kísért szorongás, csüggedés, ott vagy, így nem félek,
És erőt veszek, Veled tovább megyek, míg az út véget ér. [Ref.]
Nem felejtem el, hogy Te vagy itt közel, Jézus van mellettem!
Nincs olyan veszély, amit ne ismernél, Te vagy, aki örökké élsz! [Ref.]

*********************************************************************

377. Ó, URAM, DICSÉRLEK

Ó, Uram, dicsérlek! Látom már, és hiszem,
Hogy az a vér, mely értem folyt, elvette minden bűnömet!
Hogy az az ár, mit fizettél, életet adott énnekem!

*********************************************************************

378. Ó, URAM, TE VAGY AZ ÉLET

Ó, Uram, Te vagy az Élet, Te vagy a Feltámadás,
Ó, Uram, én szeretlek Téged, Te vagy és nincs senki más.
Ó, Uram, a szívemhez szóltál, megérintett lágy szavad,
Ó, Uram, én nem akarom már elhagyni házadat.
[Ref.:] Mert Te vagy az Élet, és Te vagy az Út,
Te vagy az ösvény, mely a Mennybe fut,
Te vagy a váram, kősziklám,
Kegyelmed árad mindig reám.