379. ÖNTSD KI A SZÍVEDET AZ ÚR ELŐTT!

[Ref.:] Öntsd ki a szívedet az Úr előtt!
Öntsd ki, mint a vizet, az Úr előtt!
Emeld fel kezeidet Őhozzá!
Lásd meg, Uram, és tekintsd meg!
Gyönge vagyok Nélküled!
Szemem csörgedez, töröld le könnyeimet!

*********************************************************************

380. ÖRÖM VAN, ÖRÖM VAN

Öröm van, öröm van az Ő jelenlétében,
Zengjük: hallelúja, ámen! (Ámen!) [2x]
Táncolj, ünnepelj, táncolj, ünnepelj!
Vígan örvendezz az Úrban! [2x]

*********************************************************************

381. ÖRÖMÖT ADTÁL A SZÍVEMBE

Örömöt adtál a szívembe, köszönöm Neked, Uram!
Teveled élni oly jó nekem, köszönöm, hogy szeretsz, Uram!
Nélküled már nem kell a világ, utamat csak Veled járom.
Boldogságom nem keresem, tudom, hogy Nálad találom.
Boldogan élek, nem tagadom, semmi baj nem érhet engem.
A félelmet én már nem ismerem, mert Jézus él a szívemben.

*********************************************************************

382. ÖRÜLJ AZ ÚRBAN

Örülj az Úrban, áldd az Ő nevét,
Örülj az Úrban, zengd dicséretét. [2x]
Örülj, örülj, örülj, örülj az Úrban.
Mert magasztalás és szent öröm,
Hálaadás az én erőm,
Zengeni örökre énekét,
Jézus Krisztus áldott légy.
Mert él az Úr, a feltámadt Király.
Jézus, Jézus.

*********************************************************************

383. ÖRÜLJ, ÉN NÉPEM

Örülj én népem, örülj, én népem,
Hisz szerelmemet árasztottam rád!
Örülj én népem, örülj, én népem,
Mert Szent Szellemem veled marad!
Nyugodj meg, népem, nyugodj meg népem!
Hisz békességem árasztottam rád!
Nyugodj meg, népem, nyugodj meg népem,
Hisz Szent Szellemem veled marad!

*********************************************************************

384. ÖRÜLJ, ÖRVENDJ, ÉNEKELJÉL

Örülj, örvendj, énekeljél, táncot járj az Úr előtt!
Vigadozzon mind, ki itt van, dicsérjük Őt szüntelen,
Dicsérjük Őt szüntelen!
Hagyd el szíved búját-baját, megvigasztal Istened!
Vesd le a gyásznak ruháját, öltözzetek fehérbe,
Öltözzetek fehérbe! (Dicsérjük Őt szüntelen!)

*********************************************************************

385. ÖRÜLJETEK, MINDENKOR ÖRÜLJETEK

[Ref.:] Örüljetek, mindenkor örüljetek!
Emeljétek fel kezeteket, örüljetek,
Örüljetek, mindenkor örüljetek!
Visszajövök, hamar visszajövök,
Magamhoz veszlek titeket, örüljetek,
Örüljetek, mindenkor örüljetek!

*********************************************************************

386. ÖRVENDEZEK, ÉNEKELEK

[Ref.:] Örvendezek, énekelek, örvendezek és énekelek!
Örvendezek, mert az én Uram szeret, megváltotta az életemet.
Jézus elvette bűnömet! [4x] Ó, hallelúja! [Ref.]
Jézus minden nap velem van! [4x] Ó, hallelúja! [Ref.]
Jézus tegnap, s ma ugyanaz! [4x] Ó, hallelúja! [Ref.]

*********************************************************************

387. ÖRVENDEZZ, ÖRVENDEZZ, MERT ÉL AZ ÚR

Örvendezz, örvendezz, mert él az Úr! [2x]
Feltámadott, sírja üres maradt,
Ahogy megmondta, bizony úgy lesz ma, s örökké!

*********************************************************************

388. ÖRVENDJ, NÉPEM!

[Ref.:] Örvendj, népem, vigadj népem, veled van Istened, az Úr!
Megőrzi élted, vigyázza lépted, Igéje előtted az út!
Harcol érted, karja megsegít, győzelme a tiéd!
Bízzál Benne, Ő megszabadít, zengd dicséretét! [Ref.]
Őriz téged, szárnya betakar, oltalma a tiéd.
Bízzál Benne, Ő megszabadít, zengd dicséretét! [Ref.]

*********************************************************************

389. ÖRVENDJ, ÖRVENDJ

[Ref.:] Örvendj, örvendj, Sion leánya, vigadj népem, Izrael!
Örvendj, örvendj, teljes szívedből, Jeruzsálem, énekelj!
A mi Urunk beteljesítette az ígéretét,
És az én nyelvem hirdetni fogja,
Az Úr dicső nevét felmagasztalja! [Ref.]

*********************************************************************

390. ÖRVENDJETEK AZ ÚRBAN TELJES SZÍVETEKBŐL

Örvendjetek az Úrban teljes szívetekből. [4x]

*********************************************************************

391. ÖRVENDJETEK, MERT ISTEN ÚGY SZERET…

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret, békét akar, nem zord ítéletet.
Örvendjetek, örvendjetek, Jézus az Isten Fia eljött értetek,
Nem kell a sötétségben, bűnben élnetek.
[Ref.:] Halljátok meg e jó hírt emberek.
Na na na na na na na na na na na.
Örvendjetek, Jézus feltámadott. Új életet és új reményt hozott.
Örvendjetek, örvendjetek, Nála az örök élet forrása ered.
Jöjjetek, igyatok hát éltető vizet. [Ref.]

Örvendjetek, mert Jézus újra jön. Elszáll a gond, felszárad mind a könny.
Örvendjetek, örvendjetek, felragyog az igazság, végre győz a jó,
Országa, szent uralma örökkévaló. [Ref.]

*********************************************************************

392. Ő A SZABADÍTÓ, Ő A KÖZBENJÁRÓ

Ő a Szabadító, Ő a Közbenjáró, Ő az életed váltsága!
Benne van az erő, mert Ő a Teremtő, hallelúja, Ámen.
Jöjj Hozzá, mindig hitnek teljességével,
Bízzál, s eloltja szomjad élő vízzel!

*********************************************************************

393. Ő, AKI MEGVÁLTOTT

Ő, aki megváltott, meggyógyított, megszabadított.
Ő, aki elvitte a bűneid mindörökre.
Ő, aki megváltott, meggyógyított, megszabadított.
Ő, aki elvitte a bűneid mindörökre.
[Ref.:] Ő, az, aki meghalt érted, helyetted Ő ment keresztre.
Igen Ő, Ő, Ő a Gyógyító, Ő a Megváltó.
Jön a nagy Király, jön Jézusom, jön a szent Bárány.
Jön a nagy Király, jön Jézusom, jön a szent Bárány.
[Ref.:] Jön, jön, jön; Ő nem hagy el soha.
Jön, jön, jön; Ő elvisz majd haza.
Jön, jön, jön, jön; mert Ő a Kezdet,
Mert Ő a Vég.

*********************************************************************

394. Ő AZ ÚR

Ő az Úr, Ő az Úr. Meghalt érted a kereszten, Ő az Úr,
[Ref.:] Minden térd meghajoljon,
Minden nyelv csak Róla szóljon, mert Jézus győztes Úr!
Ő az Úr, Ő az Úr. Feltámadott a halálból, Ő az Úr. [Ref.]
Ő az Úr, Ő az Úr. Szellemével betölt engem, Ő az Úr. [Ref.]

*********************************************************************

395. Ő AZ ÚT ÉS AZ ÉLET

Ő az Út és az Élet, Ő Jézus, a nagy ígéret,
Ő királyok nagy Királya, Ő a világnak világossága.
Jézus, ó Jézus, én úgy szeretlek Téged.
Jézus, ó Jézus, dicsérlek, míg élek.
Mert Te Uram vagy, felséges Isten az egész földön.
Mert Te Uram, felmagasztaltattál a földön, nincsen Hozzád hasonló.
Ő az Első és Utolsó, igaz Király, Szabadító,
Ő a kezdő és bevégző, örök életet ígérő.
Fent a Mennyben Atyánk jobbján Ő a Fiú, és Ő a Bárány.
Én Istenem, én Királyom, teljes szívemből kiáltom.

*********************************************************************

396. Ő MEG TUDJA TENNI

[Ref.:] Ő meg tudja tenni, Ő meg tudja adni,
Ő meg tudja tenni, mi most oly nehéz.
Ő meg tudja tenni, Ő meg tudja adni,
Hisz Néki semmi sem nehéz.
Csak ne nézz magadra, tovább magadra, mert lassan-lassan elsüllyedsz.
Csak Őreá nézz, csak Őreá nézz, s a vízen járva mész. [Ref.]
A hit csak Rá épít, a hit csak Rá számít, a hit Reá támaszkodik.
A hit Benne bízik, szavára épít, mert Isten mondja ezt. [Ref.]
Meg kell, hogy harcold, Rá kell állnod, ellenállni neked kell.
De újra-újra nekidőlve, soha-soha ne adjad fel. [Ref.]
Az Úrra nézz csak, ne Góliátra, s a győzelem már a tiéd.
Nem csak te harcolsz, Ő is ott harcol az életed harcmezején. [Ref.]

*********************************************************************

397. Ő TROMBITASZÓVAL JÖN A FELHŐK KÖZT

Ő trombitaszóval jön a felhők közt. Jézus jön, Jézus jön,
Ő trombitaszóval jön a felhők közt. És hazavisz minket.
[Ref.:] Jézus, Jézus jön, Jézus, visszajön.
Ő trombitaszóval jön a felhők közt,
És hazavisz minket.
A menyegzői ruha legyen hótiszta, mert Jézus jön vissza.
A menyegzői ruha legyen hótiszta, hogy elvihessen Ő. [Ref.]

*********************************************************************

398. ŐRHELYEMRE ÁLLOK

Őrhelyemre állok, megállok a bástyán.
Hallgatom, hogy mit szól Isten hangja hozzám.
[Ref.:] Úgy vágyom megállni Előtte, úgy vágyom meglátni arcát.
Mint sok víz zúgását, hallani hangját, igazságot szóló Atyának szavát.
[Ref.]
Meglátjuk majd egyszer Őt, elváltozunk ábrázatára.
Akiben megvan ez a reménység, önmagát mind megtisztítja.
Hallelúja, szent az Úr! [3x] Szent az Úr!

*********************************************************************

399. REJTS MOST EL

Rejts most el a szárnyad alá, erős kézzel takarj be engem!
[Ref.:] Tenger tombol, zúg, süvít a szél, Te emelsz fel a vihar fölé.
Uralkodsz hullámok habjain, szívem nem fél, Benned remél!
Csak Istenben bízz én lelkem, mert Ő él, nagyobb mindennél. [Ref.]
(Szívem nem fél, Benned remél!)