472. URAD VAGYOK, ÉS GYÓGYÍTÓD

Urad vagyok, és gyógyítód, így szól Izrael Szentje.
Beszédemet küldtem el hozzád, amely szellem, és élet.
Uram vagy Te, és Gyógyítóm, hiszek és bízom Benned.
Beszédedet szívembe (el)rejtem, Igéd táplál, és éltet.

*********************************************************************

473. URAM AZ ÉLTEM KEZEDBE TETTEM

Uram, az éltem, kezedbe tettem.
Nem félek többé, áldlak örökké!
[Ref.:] Kezedben hadd legyek agyag csupán,
Áraszd rám Szellemed, pecséted nyomd rám!
Nekem ködös még, de Te tudod rég,
Mi van előttem, mi lesz belőlem. [Ref.]
Kegyelmed várom, Uram, Királyom,
Igéd vezessen fényben, sötétben. [Ref.]

*********************************************************************

474. URAM, ÉN ÁLDOM A TE SZENT NEVEDET

Uram, én áldom a Te szent nevedet,
Az ég minden angyalával együtt dicsérlek.
És ha hangod meghallom a szívem legmélyén,
A Te örömöd betölt, mert a Tiéd vagyok én.
Uram, én hálát adok Neked mindenért,
Életem Nélküled, most látom, mit sem ért.
Veled járok, Téged imádlak a szívem legmélyén,
A Te örömöd betölt, mert a Tiéd vagyok én.
Jézus, ó, Isten Fia, köszönöm Neked,
Hogy értem is elszenvedted a szörnyűkereszted.
Ez a váltság nyugtat meg a szívem legmélyén.
A Te örömöd betölt, mert a Tiéd vagyok én.

*********************************************************************

475. URAM, FOGADD EL TŐLÜNK HÁLAÉNEKÜNK

Uram, fogadd el tőlünk hálaénekünk,
Hatalmas és igazságos élő Istenünk!
Zengedezzük Néked, Uram, víg dalainkat,
Dicsérünk és magasztalunk Téged minden nap.
Dicsérünk Téged, Uram, magasztaljuk neved,
Néked zengjük e hálaéneket!
Dicsérünk Téged, Uram, szívünkből szeretünk,
Te vagy nékünk az örök életünk.

*********************************************************************

476. URAM, GYÖNYÖRKÖDÖM

Uram, gyönyörködöm,
Ha nézem arcodat.
A Te szemed nyugszik rajtam,
Érzem, nagyon szeretsz.
Uram, adj új tüzet,
Fénye hadd ragyogjon,
Hadd újuljon meg most bennem
Az első szeretet!

*********************************************************************

477. URAM, HADD LEGYEK ÉLŐ CSERÉPEDÉNY

Uram, hadd legyek élő cserépedény,
Uram, Szent Szellemed már bennem él.
Te vagy a szeretet, mire vártam én,
És ez a szeretet már régen az enyém.
Uram, zászló hadd legyek várfok tetején,
Hirdetve mindennap azt, hogy Jézus él.
Erő és hatalom, királyi szék, csak Téged illet,
Jézus, csak Téged dicsér. Jézus, Királyom.
Jézus, Megváltóm. Jézus, várok Rád. Várok Rád.

*********************************************************************

478. URAM, JÖVÖK HOZZÁD E NEMZETÉRT

Uram, jövök Hozzád e nemzetért,
A magyar népért könyörgök.
Add, hogy megtaláljon Téged,
És megláthasson a problémák között.
Bocsásd meg vétkeinket, gyógyítsd be sebeinket.
Szent Szellem, söpörj végig az országon,
Hozd az ébredést és a felüdülést,
Hozd a gyógyulást és a szabadulást.

*********************************************************************

479. URAM, KELJ FEL!

Uram, kelj fel! Uram, kelj fel! [2x]
Ellenségeid sorai, mind szórattassék szét.
Ünnepeljük vigassággal Istenünknek győzelmét!
Uram, kelj fel! [6x]

*********************************************************************

480. URAM, MIND JOBBAN SZERETLEK

Uram, mind jobban szeretlek, ahogy a napok telnek,
Szereteted áthatol, és a bensőm lángra gyúl. [kánon, 2x]
Csendesen jössz mindig hozzám, és szelíden átölelsz,
Halk szavaddal bátorítasz, hogy sose csüggedjek el!
Nem taszítasz el Magadtól, tudom, nem, Te nem hagysz el,
Hűséged tart, mint a páncél, és élek.

*********************************************************************

481. URAM, SZÖVETSÉGET SZEREZTÉL

Uram, szövetséget szereztél,
Népeddel egyezséget szereztél,
Hit által, igen hit által, ámen.
Uram, Tiéd legyen a dicsőség, Izrael Néked örül felettébb,
[Ref.:] Hit által, igen hit által, ámen. Hallelúja! [12x]

Uram, Tiéd legyen a dicsőség, Jézusban népeké is a szövetség, [Ref.]
Uram, színed előtt van egy szövetség,
Férfi és nő között, véled most kötteték.
Hit által, igen hit által, ámen.
Uram, áldásod rájuk ontsd ki ma. [Ref.]

*********************************************************************

482. URAM, TE MEGVÁLTOTTÁL ENGEM

Uram, Te megváltottál engem, szeretlek (dicsérlek), ó Istenem.
Uram, a Te Szent Szellemed velem van, vigyáz rám.
[Ref.:] Hozzád száll a Menny ölén e tiszta dal, dicsérlek én.
Hozzád száll a Menny ölén e dicséret, megmentettél.
Uram, kitárod karjaid, énfelém, ami megsegít.
Uram, a szívem a Tiéd, velem vagy mindörökké. [Ref.]

*********************************************************************

483. URAM, TE VAGY ÉLETÜNK

Uram, Te vagy életünk, Hozzád száll az énekünk.
Felemeljük szent neved, örökké dicsérünk Téged.
[Ref.:] Néked szól, ó, Uram, dicséretünk.
Hozzád tartozhatunk, oly jó nekünk.
Téged magasztal szívünk, Te vagy mindig itt velünk,
Ó, Uram, úgy szeretünk. [ism.]

*********************************************************************

484. URAM, TEHOZZÁD FUTOK

Uram, Tehozzád futok, élő vízre szomjazom,
Közelséged, ó, mily jó énnekem.
Benned bízom szüntelen, Te vagy mindig segítségem,
Úgy kívánlak Téged, Istenem.
Én pedig szüntelen remélek, egyre jobban dicsérlek,
Ajkam beszéli a Te igazságodat!
Hadd legyen most a dalom jó illat oltárodon.
Nagyon szeretlek Téged, Jézusom!
(Nagyon szeretlek Téged [3x], Jézusom!)

*********************************************************************

485. ÚGY ÁLLUNK ELŐTTED, MINT ILLÉS

Úgy állunk Előtted, mint Illés,
Várjuk tüzed a Mennyből.
És úgy fogadjuk Igédet, mint szolgád, Mózes,
Hisszük, hogy erőd marad felül.
És bár ezek próbáknak napjai.
Kín, éhség, sötétség, háborúk.
Mégis, mint kiáltó szó a pusztában,
Hirdetjük, hogy közel van az Úr!
[Ref.:] Mert eljön Ő, a felhőkön leszáll,
Felvirrad napja, szól a kürt szava.
Keljünk fel, mert üdvösségünk vár,
Sion hegyéről jön a megváltás.
Úgy állunk Eléd, mint Ezékiel.
Élőkké lettek a száraz csontok.
És napjaink olyanok, mint Dávidéi,
Nagy üldözésből szabadít meg az Úr!
A dicséret sátra megújul,
Elérkezett az aratás!
A mezők már fehéren várják, s mi szóljuk
Az Úr életet adó szavát! [Ref.]
Aki volt, aki van, és aki eljövendő! [2x] Az Úr eljő!

*********************************************************************

486. ÚGY SZERETLEK JÉZUS

Úgy szeretlek Jézus [3x], mert Te szerettél előbb.

********************************************************************

487. ÚGY SZERETLEK, URAM, JÉZUS

Úgy szeretlek, Uram, Jézus, csodálatos, mindenható Királyom.
Te eljöttél, értem szenvedtél, Atyád házába, életre vezettél.
[Ref.:] Hozsánna (hozsánna)! Hozsánna (hozsánna)!
Hozsánna, él az Úr! [2x]

Az Úr hűséges és igaz, kegyelme mindig megmarad.
Hát áldjuk Őt, dicsérjük Őt, emeljük fel nevét.
Mert Ő Király minden fölött, hatalmas örökké. [Ref.]

*********************************************************************

488. ÚR JÉZUS KRISZTUSUNK

Úr Jézus Krisztusunk! Megváltó szent Urunk.
Te vagy életünk, szabadító Istenünk.
Szívedben ér hozzád! Hallgasd hívó szavát.
Örök élet vár, fogadd el Isten Fiát.

*********************************************************************

489. ÚR JÉZUS, MEGVÁLTÓM

Úr Jézus, Megváltóm, nincs senki olyan, mint Te.
Minden napon magasztalom a Te szereteted nagy voltát.
Vigaszom, oltalmam, menedékem, váram.
Ami vagyok, egész valóm Téged szomjaz, Téged áld (imád).
Kiálts az Úrnak, te Föld, énekelj, adj dicsőséget a Felségesnek!
Hegyek hódoljatok, zúgj, tenger, a mi Urunk nagy nevének.
Éneklem hűséged és kegyelmed, mindig szeretlek, én Istenem!
Semmi sem ér fel a Te jelenléteddel.

*********************************************************************

490. ÚR JÉZUS, TÉRDET HAJTUNK

Úr Jézus, térdet hajtunk, valljuk: Te vagy a Király.
Aki itt vagy most közöttünk, áldunk, mint dicsőség Urát.
És ahogy trónt állítunk Neked [3x],
Jöjj, Úr Jézus, foglalj helyet!

*********************************************************************

491. ÜDVÖZLÉGY, JÉZUS

Üdvözlégy, Jézus, dicső Immánuel,
Urak Ura, erős Király, ragyogó Hajnalcsillag.
És örökkön-örökké, ujjongva áld szívem,
Veled élek és dicsérlek örökké!