FELÁLLOK, HOGY DICSÉRJELEK

FELMAGASZTALJUK NEVED

FELMAGASZTALOM SZENT NEVED

FELSÉGES VAGY, URAM

FELTÁMADOTT JÉZUS, ELÉD ÁLLUNK

FELVESZEM A DICSÉRET KÖNTÖSÉT, ÉS…

FENSÉGEDNÉL NINCS VONZÓBB

FENSÉGES ÚR, DICSÕ KIRÁLY

FORMÁLD A SZÍVÜNKET

FÖLDÖN ÉS ÉGEN

FÖLJEBB MINDEN HATALOMNÁL

FÖLVESZEM A DICSÉRET KÖNTÖSÉT, MEGYEK

FUTUNK, S NEM LANKADUNK MEG

FÚJ A SZÉL A MENNYBÕL

FÜVES MEZÕKHÖZ TERELGETSZ